Sáng ngày 24/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình chuẩn bị gửi hồ sơ các báo cáo, đề án, dự án trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu khai mạc, theo ông Mai Tiến Dũng, năm 2017, Chính phủ không nợ đọng văn bản. Tuy nhiên gần đây, tình trạng nợ đọng văn bản lại diễn ra.

Việc chuẩn bị các luật, pháp lệnh, báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quốc hội còn những tồn tại như tiến độ chậm, chất lượng một số dự án luật chưa bảo đảm, tình trạng xin lùi, xin rút vẫn còn.

“Có hồ sơ luật chưa đầy đủ theo quy định, các báo cáo còn thiếu nội dung”, ông Dũng nói, thậm chí “báo cáo, văn kiện trong hồ sơ không có dấu, không có chữ ký mà như bản thảo của vụ, chứ không phải của bộ, của Chính phủ”.

Để chấn chỉnh tồn tại này, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ làm việc với các bộ để rà soát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là chấn chỉnh nội dung, chất lượng văn bản.

“Ngày 21/5, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, nếu chúng ta không làm tốt điều này sẽ ảnh hưởng đến sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chính phủ đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Chính phủ đã thông qua được 7 dự án theo đúng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018. 

Riêng dự án Luật Công an xã đã rút khỏi chương trình. “Dự án luật trình đúng tiến độ. Chính phủ không có văn bản đề nghị rút dự án luật. Tuy nhiên, trong quá trình Ủy ban Quốc phòng An ninh thẩm tra, Bộ Công an đề nghị xin dừng lại do có dự kiến sẽ báo cáo Bộ Chính trị thay đổi chính sách đối với Công an xã theo hướng xây dựng Công an xã chính quy và sẽ đưa vào dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)”, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ cho hay.

Đến nay dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Ngoài ra, còn có 3 dự luật khác đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 5 là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến quy hoạch (gồm: Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng và Luật Đầu tư).

Tuy nhiên, chỉ có dự án luật sửa đổi, bổ sung 4 luật về xây dựng được kịp trình Phiên họp thứ 23 của UBTVQH vừa qua.

Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến tách phần sửa liên quan đến quy hoạch trong Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị để ghép vào Luật sửa đổi 10 luật thành Luật sửa đổi, sổ sung 13 luật có liên quan đến quy hoạch.

Các nội dung khác của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung sau.

Theo Bộ trưởng Dũng, tại phiên họp tháng 5, UBTVQH sẽ cho ý kiến dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 luật hiện quan đến quy hoạch.

“Đề nghị Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị tờ trình 2 dự án luật này”, ông Dũng nói.

Rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ

Đối với văn bản quy định chi tiết thi hành Luật năm 2018, hiện còn nợ 8 văn bản (2 quyết định của Thủ tướng, 6 nghị định của Chính phủ) thuộc trách nhiệm của các Bộ: Văn hóa Thể thao và Du lịch (1 văn bản); Kế hoạch và Đầu tư (1 văn bản); Công thương (1 văn bản); Tài chính (2 văn bản); Công an (1 văn bản), Nội vụ (1 văn bản), Lao động Thương binh và Xã hội (1 văn bản).

Ngoài ra, còn đang nợ 8 thông tư, 2 thông tư liên tịch thuộc trách nhiệm của các Bộ: Công an (2 thông tư); Thông tin và Truyền thông (1 thông tư); Công thương (2 thông tư), Y tế (3 thông tư); Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Quốc phòng (1 thông tư liên tịch); Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao (1 thông tư liên tịch).

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ đã đưa ra cam kết bảo đảm tiến độ xây dựng các nghị định, thông tư.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, Thủ tướng yêu cầu các văn bản nợ đọng quy định chi tiết thi hành Luật năm 2018 phải ban hành trước ngày 15/5. Chúng ta quyết tâm hoàn thành trả “nợ” 3 nghị định, 2 quyết định.

Còn 3 nghị định khác chưa đáp ứng được thời gian là do có nguyên nhân khách quan như nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đã được UBTVQH cho ý kiến và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến…

“Với 10 thông tư thì phải trả nợ hết trước ngày Quốc hội khai mạc”, Bộ trưởng Dũng nêu rõ, còn từ ngày 1/7/2018, khi 8 luật có hiệu lực thi hành thì cần phải ban hành 21 nghị định quy định chi tiết và 42 thông tư. Các Bộ cần rút ngắn thời gian để hoàn thành đúng tiến độ.

Hương Giang