UBND xã Phước Đồng cho hay, trạm trộn bê tông Nam Đại Sơn đang hoạt động nằm tại khu vực thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Trạm trộn trên được Cty Eden Nha Trang ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Bê tông Nam Đại Sơn (Cty Nam Đại Sơn) thuê để sản xuất bê tông thương phẩm, thời hạn thuê từ ngày 1/7/2019 đến 1/6/2022. Hợp đồng được ký vào ngày 1/7/2019.

UBND xã Phước Đồng cho biết: “Xã đang chỉ đạo công chức chuyên môn lập hồ sơ về hoạt động không có giấy phép đối với cty này”.

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có văn bản về việc xử lý trạm trộn bê tông của Cty Eden Nha Trang. Cụ thể, theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trạm trộn bê tông của Cty Eden Nha Trang thuộc trường hợp không có giấy phép xây dựng và không phù hợp với quy hoạch xây dựng liên quan, thuộc trường hợp phải thu hồi theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Sở đã hướng dẫn Cty Eden Nha Trang thủ tục lập dự án đầu tư trạm trộn bê tông theo quy định của Luật Đầu tư, nhưng Cty Eden không thực hiện mà đề nghị gia hạn thời gian tạm hoạt động đến hết tháng 12/2023 và không cần thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Như vậy, Cty Eden chưa được gia hạn thời gian tạm hoạt động. Đồng thời, theo Văn bản số 12205 của UBND tỉnh, thời hạn tạm hoạt động của trạm trộn bê tông chỉ cho phép đến ngày 30/12/2018, đến nay đã hết hạn. Mặt khác công trình trạm trộn bê tông xây dựng không phù hợp với quy hoạch được duyệt, không có Giấy phép xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP Nha Trang lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm đối với Trạm trộn bê tông của Cty Eden theo quy định.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã đình chỉ hoạt động, yêu cầu di dời, chấm dứt hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả các trạm trộn bê tông hoạt động mà không có giấy phép xây dựng, không phù hợp quy hoạch chung theo quy định pháp luật.

CTV Khoa Lê