Công ty TNHH Kỹ thuật Thiết bị Y tế Thanh Hóa, đường Trịnh Kiểm, phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, do ông Vũ Bá Sinh làm Giám đốc đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt.

Cụ thể, đã xây dựng nhà tạm cạnh nhà xe số 17 diện tích 30m2; nhà kho tiếp giáp với nhà hiệu bộ số 4 diện tích 50m2; nhà cấp 4 1 tầng tiếp giáp với hồ điều hòa về phía Tây Bắc diện tích 75m2; nhà 1 tầng mái tôn tiếp giáp hạng mục số 11 diện tích 182m2; nhà cấp 4 1 tầng mái tôn tiếp giáp khu cổng phụ số 2 đường Chi Lăng, diện tích 200m2.

TP Thanh Hóa không ra quyết định xử phạt, lý do quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (công trình đã đưa vào sử dụng năm 2013).

Vì những sai phạm nói trên, ngày 11/8/2022 UBND TP Thanh Hóa đã ra Quyết định số 7372/QĐ-KPHQ buộc Công ty TNHH Kỹ thuật Thiết bị Y tế Thanh Hóa phá dỡ các công trình xây dựng không đúng quy hoạch nói trên được duyệt tại thửa đất số 280, tờ bản đồ địa chính số 29, tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 2012, phường Quảng Thành, theo quy định tại điểm c, khoản 15, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thời gian khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Kỹ thuật Thiết bị Y tế Thanh Hóa nhận được quyết định này. Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật. 

Văn Thanh