Ngày 23/4/2018, Tổ Công tác kiểm tra theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai đã phát hiện một khối lượng quặng apatit loại I đang tập kết tại khu vực khai trường 13 thuộc tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với số quặng nêu trên. Đồng thời, Tổ Công tác đã tổ chức vận chuyển toàn bộ khối lượng quặng về kho chứa để quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ xử lý.

Tổ Công tác thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu số quặng nêu trên liên hệ với Tổ để xác minh và giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận thì Tổ Công tác kiểm tra sẽ báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Lào Cai giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc UBND tỉnh phải ra thông báo tìm chủ nhân cho khối lượng quặng apatit loại I đang tập kết tại khu vực khai trường 13 thuộc tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai cho thấy, công tác quản lý khai thác khoáng sản tại đây vẫn còn nhiều bất cập. 

Liên quan đến công tác quản lý khai thác khoáng sản, mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015. Kết luận chỉ ra nhiều sai sót, bất cập cần chấn chỉnh trong công tác quản lý, khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Sự vụ này lại diễn ra không lâu sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra.

Trần Quý