Lý do xử phạt, Công ty TNHH Hoàng Sơn đã mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối. Đồng thời phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đến tháng 12/2012.
 
Cùng ngày ông Lê Đình Thọ cũng ký quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hậu Lộc, đóng tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc vì đã có hành vi mua bán dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Đồng thời bị tước giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đến tháng 12/2012.

Văn Thanh