Báo cáo số liệu tổng hợp của Bộ Công an cho thấy, trong thời gian từ ngày 16/2 đến ngày 15/3/2019, toàn quốc xảy ra 1.206 vụ TNGT khiến 547 người tử vong, bị thương 972 người.

So với tháng 2/2019, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 88 vụ, giảm số người tử vong 80 người và giảm 60 người bị thương.

Toàn quốc xảy ra 284 vụ cháy, làm chết 7 người, bị thương 5 người, tài sản thiệt hại ước tính 50,7 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, toàn quốc xảy ra 05 vụ nổ, khiến 3 người chết, 14 người bị thương.

Bình An