Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Phương Đông cho biết, hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2020 là hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp giữa các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ với các DN nước ngoài đang hoạt động sản xuất tại Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện với sự tham gia của 14 DN đầu tư nước ngoài sản xuất công nghiệp đầu cuối thuộc lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo, y tế kỹ thuật cao tham gia kết nối với khoảng 60 DN công nghiệp hỗ trợ của TP, với hơn 250 cuộc kết nối.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, TP đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Lãnh đạo TP luôn quan tâm phát triển các giải pháp hỗ trợ và triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực đến cộng đồng DN sản xuất nhằm tạo điều kiện cải thiện hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Do đó, việc Sở Công thương cùng Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2020 lần thứ 3 nhằm duy trì hoạt động kết nối giữa các DN sản xuất Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các DN sản xuất trong nước, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa nhìn ra được những cơ hội thị trường, tiếp cận và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nước tham gia hoạt động kết nối cung cầu với các DN để TP phát triển mạng lưới các nhà sản xuất có năng lực, làm nền tảng phát triển công nghiệp bền vững.

Tuấn Nhật