Theo thông báo, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào 9 giờ 30 ngày 14/5. Địa điểm tổ chức là Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Hình thức đấu thầu theo giá.

Khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Tỷ lệ đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 88 triệu đồng/lượng.

Điểm khác biệt của phiên đấu thầu ngày 14/5 so với các phiên trước đó là khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu chỉ 5 lô (tương đương 500 lượng) và khối lượng tối đa là 40 lô (tương đương 4.000 lượng).

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần thông báo lịch đấu thầu vàng miếng SJC vào các ngày 22/4, 23/4, 25/4, 3/5 và 8/5. Mỗi lần đều đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu của 4 phiên đầu tiên đều là 14 lô (tương đương 1.400 lượng); phiên thứ 5 rút xuống còn 7 lô (tương đương 700 lượng), trong khi đó, khối lượng đấu thầu tối đa mỗi thành viên được phép đặt thầu trong cả 5 phiên đều giữ nguyên ở 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Phiên đấu thầu ngày 23/4 và 8/5, mỗi phiên số vàng trúng thầu đều chỉ ở mức 3.400 lượng. Các phiên đấu thầu còn lại đều bị hủy (trong đó phiên đấu thầu ngày 22/4 không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc. Các phiên còn lại đều bị hủy cùng lý do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu).

Lê Hiếu