Theo đó, Cục QLTT tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này nhận được thông tin phản ánh về việc có nhiều đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau mạo danh công chức QLTT tỉnh, liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, hẹn đến cơ sở kinh doanh kiểm tra và đe dọa sẽ xử phạt nếu cơ sở không hợp tác, gửi tiền cho người liên hệ.

Trước vấn đề này, Cục QLTT tỉnh Cà Mau thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục QLTT tỉnh luôn triển khai theo quy định pháp luật, không cho phép công chức, người lao động tự ý liên hệ với các cơ sở kinh doanh trái quy định.

Chu Tuấn