Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công trình, DA đầu tư trọng điểm, tình hình vật liệu đất, cát sỏi phục vụ thi công các công trình đang khan hiếm, nhiều nơi nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các DA và đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Để thực hiện quyết liệt các giải pháp, sớm bổ sung, đưa vào hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, giải quyết kịp thời việc thiếu hụt vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với 40 giấy phép khai thác khoáng sản đất, đá, cát, sỏi lòng sông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và hiện nay còn thời hạn khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các huyện, thị xã, TP có liên quan phải chỉ đạo, yêu cầu đơn vị chủ mỏ tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Các điểm mỏ vật liệu mà các địa phương đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và phê duyệt kết quả đơn vị trúng đấu giá, Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung phối hợp với các địa phương đôn đốc, hướng dẫn, sớm tham mưu giải quyết các thủ tục về thăm dò khoáng sản, đất đai, đầu tư, cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định để sớm đưa các mỏ vào hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Một mỏ khai thác đá đã được cấp phép. Ảnh: P.B 

22 điểm mỏ vật liệu đất, đá, cát sỏi trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề nghị UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá để lựa chọn và hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện các bước thủ tục tiếp theo để sớm được cấp phép, đưa mỏ vào hoạt động khai thác.

Đối với các điểm mỏ vật liệu đã được phê duyệt khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Sở TN&MT đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được lựa chọn khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sớm đưa mỏ vào hoạt động, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình; có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị chậm trễ, không tích cực thực hiện thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các mỏ vật liệu, các ban quản lý DA và các đơn vị phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để vận động nhân dân ủng hộ thực hiện; kịp thời báo cáo UBND các huyện, thị xã, TP và Sở TN&MT để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

N. Phó - L. Bằng