Dịch vụ vàng gồm 3 yếu tố quan trọng gồm: Xây dựng đội ngũ; PDCA và bàn giao kết quả; cải tiến hệ thống. Theo đó, CEO Trần Quý Thanh cho rằng, “Dịch vụ vàng” là dành cho mọi khách hàng của mình thay vì chỉ quan tâm cho khách hàng bên ngoài.

Trong đó, cấp trên hay đồng nghiệp là một trong những khách hàng quan trọng mà các nhà quản lý cần phải đặc biệt lưu tâm. Mỗi nhà quản lý cần hiểu rằng, mong đợi của cấp trên dành cho nhân viên luôn là kết quả. Còn đối với mỗi nhân viên, điều họ mong đợi dành cho cấp trên của mình lại là năng lực. Nói đến vàng là nói đến những điều quý giá. Dịch vụ vàng dành cho khách hàng sẽ được thể hiện qua khả năng thuyết phục, khả năng dẫn dắt của người quản lý.

Bà Trần Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định: “Điều quan trọng để đảm bảo dịch vụ thỏa mãn khách hàng là nhà quản lý cần cho nhân viên tin rằng cách họ xử lý vấn đề luôn nhất quán và đáng tin cậy”. Đồng thời, theo bà Bích, nhà quản lý phải làm sao để nhân viên có thể chủ động làm việc còn quản lý chỉ là người tiếp nhận kế hoạch; phải biết tổ chức, triển khai kế hoạch theo mục tiêu của doanh nghiệp.

Để làm được điều đó, nhà quản lý phải nắm được bức tranh tổng thể của công ty, chiến lược phát triển của đội ngũ, từ đó mới vạch ra được kế hoạch phát triển và cải tiến hệ thống phù hợp. Bà Trần Ngọc Bích cũng lưu ý rằng, tinh thần cải tiến phải đi cùng với bức tranh tổng thể của công ty và đặc biệt là phải lắng nghe tâm tư của đồng nghiệp thì cải tiến mới hiệu quả, không sai hướng.

Tân Hiệp Phát luôn xem việc thỏa mãn khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm, chính vì vậy trong năm 2018, Tân Hiệp Phát tiếp tục hướng đến mục tiêu “Thỏa mãn khách hàng - Vì sự phát triển bền vững” của mình.

Hương Vân