Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và khoảng 700 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại đây, các chuyên gia đã phân tích, làm rõ những thời cơ, thách thức của kinh tế nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới; triển vọng phát triển thương mại của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực; tích hợp và gắn kết du lịch với nông nghiệp để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long…

Trong khuôn khổ diễn đàn, có các cuộc thảo luận sâu do 4 tỉnh, thành An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp (ABCD Mekong) phụ trách. Tỉnh Đồng Tháp với đề tài Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng; TP Cần Thơ với đề tài Bắt mạch xu hướng thị trường, định hướng cho nông sản đồng bằng; tỉnh An Giang với đề tài Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị, giảm rủi ro cho nông sản; tỉnh Bến Tre với đề tài Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa.

Ngoài ra, tại Diễn đàn Mekong Connect 2019, sẽ diễn ra triển lãm sinh động, thực tế với các mô hình hoạt động sáng tạo hướng tới phát triển, bền vững, trong đó có nhiều mô hình du lịch - nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp mới. Các triển lãm của doanh nghiệp điển hình với những sản phẩm mới, công trình mới lạ sẽ được 4 tỉnh, thànhABCD Mekong giới thiệu đến doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cảnh Nhật