Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, dự kiến số lượng hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là hơn 300.000 hồ sơ; trong đó có 210.000 hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức. Cục Thuế phấn đấu hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân nộp theo phương thức điện tử đạt trên 90%. Để đạt mục tiêu đó, đơn vị đang tập trung hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.

Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2022” được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 4/5. Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt tại Văn phòng Cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực với 3 chức năng hỗ trợ: Hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế.

Đơn vị cũng lưu ý, đối với doanh nghiệp, nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2023; cá nhân nộp có số thuế phải nộp thêm thì nộp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng 4/2023; cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì không quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo tổ chức, cá nhân nên sắp xếp chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh trường hợp tập trung số lượng lớn hồ sơ vào một số ngày cuối cùng nhằm bảo đảm hệ thống tiếp nhận hoạt động thông suốt.

Theo Cục Thuế Hải Phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế năm 2022, đơn vị sẽ triển khai hỗ trợ NNT đồng loạt tại văn phòng cục và 9 chi cục thuế quận, huyện và khu vực với 3 chức năng hỗ trợ: Hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế.

Trong tháng quyết toán thuế, Cục Thuế chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và hỗ trợ của văn phòng cục thuế, chi cục thuế các khu vực, thành phố sẽ tổ chức làm việc thêm cả ngày thứ 7, nhằm hỗ trợ NNT các thủ tục hành chính thuế nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất. Các đơn vị bố trí bộ phận thường trực là những cán bộ có năng lực, nghiệp vụ giỏi để kịp thời giải đáp, hướng dẫn tất cả các vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ khai quyết toán thuế.

Cục Thuế sẽ tổ chức hỗ trợ NNT dưới hình thức trực tiếp và điện tử; các nội dung tuyên truyền về quyết toán thuế của cục thuế cũng được đăng tải tại các trang mạng xã hội của cục thuế như Facebook, Youtube, Zalo… cùng với đó, tích cực đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT qua hệ thống thuế điện tử (eTax).

Cục Thuế Hải Phòng lưu ý, khi NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2022 cần chú trọng: Về thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập năm nay vào thứ 6, ngày 31/3/2023; còn thời hạn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế là vào thứ 5, ngày 4/5/2023.

Còn tại Đà Nẵng, Cục Thuế và các chi cục thuế tổ chức tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022 trong tháng 3/2023. Trong đó, phối hợp Cổng Thông tin điện tử Đà Nẵng tổ chức hình thức trực tuyến về hướng dẫn quyết toán thuế, các chính sách thuế mới và đối thoại trực tuyến các vướng mắc của NNT về chính sách thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế và các chi cục thuế sẽ bố trí công chức thuế thường xuyên giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế của NNT bằng hình thức trực tiếp hoặc qua điện thoại, email...

Để NNT hoàn thành quyết toán thuế một cách thuận lợi, nhanh chóng, lãnh đạo Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đối thoại với NNT, qua đó hướng dẫn NNT thực hiện tốt chính sách thuế, đồng thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc cho NNT kịp thời. Tiếp tục thực hiện cung cấp các văn bản chính sách về thuế thông qua địa chỉ email của NNT.

Đồng thời, duy trì việc tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng và các hiệp hội doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị đối thoại hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Đà Nẵng năm 2023 theo các hình thức và nội dung phù hợp tình hình thực tế.

 
Uyên Uyên