Agribank đồng hành cùng các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch