LienVietPostBank dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 21,395; cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua thêm 21.395 cổ phiếu mới.

Giá chào bán được công bố là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 2.650 tỷ đồng. 

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm cổ phần là 6/4. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 14/4 đến ngày 6/5.

Thông báo cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel