Cũng theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; duy trì khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai HĐĐT.

Trong đó, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/4/2022, có 99,8% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; về dịch vụ nộp thuế điện tử, các cục thuế triển khai tuyên truyền, vận động doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, với 99% DN đăng ký tham gia. Từ ngày 1/1/2022 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.462.973 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 258.204 tỷ đồng và 13.585.284 USD.

Về hoàn thuế điện tử, đã triển khai trên toàn quốc, trong đó số hồ sơ tiếp nhận là 6.972/7.030 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; hệ thống đã giải quyết 4.230 hồ sơ với tổng số tiền hơn 27.297 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Đến ngày 19/4/2022, đã có 104.644 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức Internet banking, Mobile banking.

Với những kết quả trên, Tổng cục Thuế cho rằng, đây là tiền đề để ngành Thuế hoàn thành mục tiêu đề ra của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

PV