Đối với chức năng in bộ báo cáo tài chính năm (quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC),  phiên bản mới đã cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán (chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241; chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242), đồng thời cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC), phiên bản mới cũng đã cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, phiên bản 4.1.6  đã cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) cũng đã cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

Đối với chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) được cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh báo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).

Tổng cục Thuế cũng thông báo rõ, bắt đầu từ ngày 23/3/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Đức Minh - Văn Tuấn