Một số doanh nghiệp (DN) trọng điểm có số nộp ngân sách đạt khá là: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nộp đạt 820 tỷ đồng, tăng 50%; Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh nộp đạt 441 tỷ đồng; Công ty xăng dầu Hà Tĩnh nộp đạt 256 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng nộp đạt 175 tỷ đồng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nộp đạt 34,6 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho rằng, 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN trên địa bàn luôn được ổn định và phát triển bền vững, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Đây là nền tảng, là động lực giúp cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong thời gian tới.

PV