Như Báo Thanh tra phản ánh, theo số liệu của cơ quan chức năng, tính đến hết tháng 8/2019, Công ty CP Hà Hoa Tiên phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 650.474 USD. Công ty đã nộp 213.723.043 đồng, tương đương 9.835 USD. Như vậy, Công ty CP Hà Hoa Tiên còn phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 640.639 USD (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). 

Số tiền thuê đất Trường Đại học Hà Hoa Tiên phải nộp tính đến hết tháng 12/2018 là 25.249.995.200 đồng (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Kể từ khi thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên chưa thực hiện nộp tiền thuê đất với ngân sách Nhà nước.

Lật dở lại hồ sơ liên quan đến việc chấp hành quy định pháp luật về thuế của Công ty CP Hà Hoa Tiên cho thấy, nhiều vi phạm nghiêm trọng cũng từng bị cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Nam phát hiện. 

Ngày 10/10/2012, UBND tỉnh có Quyết định số 1331/QĐ-UBND về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty CP Hà Hoa Tiên tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, ngày 2/1/2013, Đoàn thanh tra liên ngành có Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr. Ngày 6/2/2013, UBND tỉnh có Kết luận số 205/KL-UBND thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty CP Hà Hoa Tiên.

Theo kết luận của UBND tỉnh, Công ty CP Hà Hoa Tiên nộp thuế theo phương án khấu trừ thuế, việc hoàn thuế đối với Công ty CP Hà Hoa Tiên, tính đến trước thời điểm tháng 9/2007 là đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Vì tại thời điểm đó, Công ty CP Hà Hoa Tiên chưa phát sinh thuế đầu ta, mặt khác cũng chưa có dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. 

Khi dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên được thành lập, Công ty CP Hà Hoa Tiên đã không kê khai, hoàn trả số tiền thuế đã được hoàn đối với dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên mà chiếm đoạt, sử dụng từ năm 2007 đến nay (đầu năm 2013, tức thời điểm thanh tra).

Thanh tra tỉnh Hà Nam xác định, trong quá trình thanh tra tại đơn vị, Công ty CP Hà Hoa Tiên đã không cung cấp các tài liệu liên quan tới các chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy, đoàn thanh tra liên ngành (Cục Thuế tỉnh là thành viên của đoàn) căn cứ Điều 36, Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội đã ấn định số thuế giá trị gia tăng phải nộp là 6.298.565.997 đồng, dựa trên cơ sở diện tích đất sử dụng của dự án.

Đồng thời, tại Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND ngày 6/2/2013 của UBND tỉnh đã giao Cục Thuế tỉnh Hà Nam tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế để xác định chính xác các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đối với Công ty CP Hà Hoa Tiên tại Cụm Công nghiệp Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh, ngày 7/2/2013, Chánh Thanh tra tỉnh có Quyết định số 14/QĐ-TTr thu hồi số tiền sai phạm trên của Công ty CP Hà Hoa Tiên về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Sau thời điểm kết luận thanh tra được ban hành, Thanh tra tỉnh đã nhiều lần có công văn đôn đốc, tuy nhiên, Công ty CP Hà Hoa Tiên vẫn chưa thực hiện nộp số tiền trên về ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quy chế phối hợp số 01/LN-QCPH ngày 8/1/2008 giữa các cơ quan: Viện Kiểm sát, Công an, Thanh tra, Cục thuế, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường trong công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Chánh Thanh tra tỉnh Lại Văn Hải đã ký Văn bản số 294/TTr ngày 21/11/2013 báo tin cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam về sai phạm nghiêm trọng của Công ty CP Hà Hoa Tiên liên quan đến thuế.

Văn bản số 294/TTr do Chánh Thanh tra tỉnh Lại Văn Hải ký, nêu rõ, Thanh tra tỉnh báo tin để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được biết và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long