Hàng chục tỷ đồng chưa về ngân sách Nhà nước

Theo thông tin của Báo Thanh tra, đối với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên, chỉ tính toán riêng tiền thuê đất, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí... công ty nộp vào ngân sách Nhà nước kể từ khi thành lập đến ngày 31/8/2019 là 1.448.346.755 đồng. Tính đến hết tháng 8/2019, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 650.474 USD. Công ty đã nộp 213.723.043 đồng, tương đương 9.835 USD. Như vậy, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên còn phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 640.639 USD (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). 

Về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, ngày 15/8/2016, Cơ quan Thuế tỉnh Hà Nam có nhận được hồ sơ đề nghị được khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp của công ty. Cục Thuế có văn bản trả lời công ty không thuộc đối tượng khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp theo như hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Đối với Đại học Hà Hoa Tiên, về lệ phí trước bạ nhà, đất, trường chậm nộp tính đến ngày 31/8/2019 là 62.196.366 đồng. Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí... Đại học Hà Hoa Tiên nộp vào ngân sách Nhà nước kể từ khi thành lập đến hết ngày 28/8/2019 là 1.695.703.006 đồng.

Năm 2019, Đại học Hà Hoa Tiên thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có phương án điều chỉnh đơn giá thuê đất nên cơ quan thuế chưa tính và chưa ban hành thông báo tiền thuê đất phải nộp năm 2019. 

Theo đó, số tiền thuê đất Trường Đại học Hà Hoa Tiên phải nộp tính đến hết tháng 12/2018 là 25.249.995.200 đồng (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Kể từ khi thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên chưa thực hiện nộp tiền thuê đất với ngân sách Nhà nước.

Được biết, Trường Đại học Hà Hoa Tiên thuộc đối tượng hưởng chính sách về tiền thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi đối với trường hợp xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục phải đáp ứng các điều kiện về loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn gốc đất “vàng” của Đại học Hà Hoa Tiên

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700222142 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 19/8/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 20/3/2009.

Ngày 24/6/2004, Công ty được UBND tỉnh cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hoàng Đông, thời hạn thuê đất 50 năm, với tổng diện tích đất 712.199m2 tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên và xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng.

Ngày 14/4/2009, UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 060121000070.

Ngày 24/3/2011, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng từ đất xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Hoàng Đông sang xây dựng Đại học Hà Hoa Tiên. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 24/6/2054. 

Ngày 8/4/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc điều chỉnh 1 phần nội dụng tại Quyết định số 357/QĐ-UBND để sử dụng với: Hợp đồng thuê đất số 13/HĐTĐ ngày 19/4/2011 để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hoàng Đông, diện tích đất thuê 159.337 m2, thời hạn thuê đất đến 24/6/2054; Hợp đồng thuê đất số 14/HĐTĐ ngày 19/4/2011 để sử dụng vào mục đích xây dựng Đại học Hà Hoa Tiên, diện tích đất thuê 552.437m2, thời hạn thuê đất đến 24/6/2054. 

Ngày 14/11/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã thuê của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và cho Đại học Hà Hoa Tiên thuê đất để xây dựng Đại học Hà Hoa Tiên với diện tích 559.366m2. Thời hạn thuê đất đến hết ngày 24/6/2054, với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất và được miễn phí trả tiền thuê đất và hợp đồng thuê đất số 23/HĐTĐ ngày 22/5/2015 với Trường Đại học Hà Hoa Tiên với diện tích 559.366m2. Tiền thuê đất được tính từ 14/11/2014.

Vậy, trước tình trạng các đơn vị trên địa bàn nợ đọng số tiền “khủng” nêu trên, Cơ quan Thuế tỉnh Hà Nam có giải pháp như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long