Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, lao động trên địa bàn ngày càng tăng cao, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 về việc phê duyệt đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu đến năm 2020, giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 20% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2030 giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất 35% số công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở.

Tại Đại hội XVI Công đoàn TP Đà Nẵng diễn ra vào tháng 1/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trao tặng công nhân, lao động TP công trình nhà ở công nhân, lao động Khu Công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1), Liên đoàn Lao động TP được giao làm chủ đầu tư.

Phối cảnh công trình nhà ở cho công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng)

Dự án nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm có vị trí xây dựng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch 27.755m2, trong đó, đất xây dựng công trình là 6.827m2, đất cây xanh, đường nội bộ 20.755m2. Quy mô công trình bao gồm 8 khối nhà ở công nhân 5 tầng với 790 phòng đơn (diện tích 16m2/phòng), 25 phòng đôi, giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.680 công nhân; có siêu thị mimi, nhà trẻ, nhà để xe, đất giao thông, cây xanh, khu thể thao.

Tổng kinh phí đầu tư khoảng 198 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm 3 khối nhà ở 5 tầng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 công nhân; có nhà xe, hạ tầng kỹ thuật và san nền toàn khu; tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ ngân sách TP. Giai đoạn 2 gồm 5 khối nhà ở 5 tầng, nhà xe, siêu thị mini, nhà trẻ và các hạ tầng kỹ thuật khác; tổng mức đầu tư khoảng 128 tỷ đồng.

Thời gian thi công dự kiến là 280 ngày.

N. Phó