Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang là địa bàn trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc lớn nhất trên đường bộ. Những năm gần đây, do lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh tăng mạnh nên có những thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ xe chở hàng tại cửa khẩu, điều này gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, thương nhân.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, bên cạnh việc duy trì mô hình giao nhận truyền thống hiện nay, cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng thêm mô hình giao nhận mới.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như hiện thực “Thỏa thuận khung” xây dựng thí điểm Cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089.

Theo dự thảo, việc đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh được chia theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2025) sẽ triển khai xây dựng hạ tầng cửa khẩu thông minh; triển khai đấu nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin với Trung Quốc để vận hành thử nghiệm. Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2026 đến tháng 1/2029) triển khai vận hành thí điểm cửa khẩu thông minh; tiếp tục giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư hoàn thành mở rộng hạ tầng khu vực cửa khẩu đảm bảo đồng bộ với Trung Quốc, trọng tâm là hạ tầng bến bãi.

Tại phiên họp, các đại biểu đều đồng tình với việc cần thiết phải xây dựng cửa khẩu thông minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời làm rõ hơn về lộ trình đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh; phương án huy động, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng; công tác quản lý khi đưa mô hình vào hoạt động;…

Qua nghe báo cáo dự thảo đề án và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, cơ quan soạn thảo dự thảo đề án cần tóm tắt những nội dung chính. Trong đó, báo cáo cụ thể về lộ trình triển khai; trình hai phương án về sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng; nêu rõ hiệu quả khi đưa mô hình vào hoạt động;…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện dự thảo đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án, các sở, ngành liên quan của tỉnh tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hội đàm với Trung Quốc để thống nhất về việc công nhận Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Cốc Nam trực thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; thống nhất thực hiện thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam theo đúng quy định đối với cửa khẩu quốc tế.

HT