Ngày 17/5/2024, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 về Đề án Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ thực hiện 09 nhiệm vụ thường xuyên và 6 “đẩy mạnh” để phát triển Phú Quốc. Trong đó, chú trọng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố Phú Quốc nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm, thành phố xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn, thông minh; hình thành chuỗi đô thị tập trung, bao gồm du lịch, trung tâm dịch vụ, giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, cảng hàng không, cảng biển.

Phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch y tế... bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách; tạo sự chuyển biến về chất, là điểm đến hấp dẫn, có bản sắc riêng trong tổng thể bản sắc du lịch Việt Nam, bảo đảm phát triển du lịch Phú Quốc bền vững, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, rừng, biển, môi trường sinh thái, trên cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nâng cao ý thức người dân. Giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan tới đất đai; các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nước, vệ sinh môi trường.

leftcenterrightdel
 Trên cơ sở những 9 nhiệm vụ thường xuyên và “6 đẩy mạnh”, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã phân công 22 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Ảnh: H.K

Khơi thông, sử dụng hiệu quả và huy động mọi nguồn lực cho phát triển, lấy nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; kết hợp hài hòa, hiệu quả với nguồn lực bên ngoài (vốn, công nghệ tiên tiến, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại) là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Kết hợp giữa nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay, vốn tài trợ, các nguồn vốn xã hội, nhất là hình thức hợp tác công tư và thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc.

Tập trung phát triển mạnh các cơ sở đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo nghề, kỹ năng nghề; đột phá đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Phú Quốc, có chính sách phù hợp, khuyến khích, đa dạng hóa các loại hình đào tạo như hợp tác trong và ngoài nước, hợp tác với doanh nghiệp, đào tạo theo cơ chế đặt hàng.

Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân và du khách, nhất là những trường hợp khẩn cấp. Quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng phù hợp với sự phát triển của Phú Quốc. Nâng cao đời sống vật chất, tình thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đặt mình vào địa vị của người dân và doanh nghiệp đề giải quyết kịp thời, hiệu quả trên tinh thần lợi ích hải hỏa, rủi ro chia sẻ. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bộ máy tỉnh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế gần với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Và thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc.

Ngoài ra, trên cơ sở những 9 nhiệm vụ thường xuyên và “6 đẩy mạnh”, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã phân công 22 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện.

Hoàng Khánh