Theo ghi nhận của Bộ NN&PTNT, ở Việt Nam, lúa là cây trồng chính và ưu tiên, đóng góp 6% vào GDP của Việt Nam với sản lượng lúa hàng năm khoảng 40 triệu tấn. Để có được kết quả đó, mỗi năm cũng tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn phân bón, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75-80%.

Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả hiện đang là một vấn đề lớn trong sản xuất lúa gạo, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp.

Theo ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng đây là sự hỗ trợ rất quan trọng, nhằm hướng tới thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững và có trách nhiệm cao với môi trường.

Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ NN&PTNT nói riêng, đã và đang có nhiều nỗ lực và hành động thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, hài hòa với bảo vệ môi trường chung.

Bộ NN&PTNT đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong việc triển khai dự án "Sử dụng phân bón đúng", nội dung của dự án này rất phù hợp với các ưu tiên và chính sách của Việt Nam với cách tiếp cận 4 đúng trong quản lý dinh dưỡng, bao gồm yêu cầu sử dụng đúng loại phân bón, đúng tỷ lệ, đúng thời điểm bón và đúng loại đất.

“Sử dụng phân bón đúng” được chủ trì và tài trợ bởi Cục Nông Nghiệp Đối ngoại - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nằm trong khuôn khổ Chương trình Thách thức phân bón toàn cầu (Global Fertilizer Challenge) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các hoạt động của dự án được xây dựng và thực hiện dựa trên nguyên tắc 4 đúng (4Rs) trong quản lý dinh dưỡng, bao gồm yêu cầu sử dụng đúng loại, đúng tỷ lệ, đúng thời điểm và đúng địa điểm. Nguyên tắc mà dự án xây dựng tương ứng với nguyên tắc bón phân 5 đúng quy định tại Luật Trồng trọt của Việt Nam, bao gồm: Đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách.

Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế hiệu quả hơn trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp cận thị trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cụ thể, mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa từ việc sử dụng phân bón đúng.

Dự án được triển khai tại 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng (gồm Hải Dương, Thái Bình, Nam Định) và 3 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (gồm Cần Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng).

Hoàng Nam