Ngày 1/6, Thường trực Thành ủy đã họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo về nội dung và danh mục các dự án dự kiến trao tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Thành ủy đã đồng ý chủ trương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 27/6 tới.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc tổ chức hội nghị sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn FDI.

Đây cũng là dịp để khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, ổn định cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Qua hội nghị, Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020.

Hà Nội cũng cho rằng, đây là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP, chỉ đạo UBND TP và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư tại hội nghị theo đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cần đặc biệt coi trọng các quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo đúng quy định...

Tại hội nghị, Hà Nội cũng sẽ quảng bá các thành quả phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 5 năm qua và giới thiệu Quy hoạch Chung đô thị Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các nhà đầu tư nghiên cứu, xúc tiến đầu tư.

Hải Hà