Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ là dự án khu đô thị du lịch lấn biển đầu tiên của TP.HCM tại huyện Cần Giờ (còn gọi Saigon Sunbay). Tuy nhiên, sau 13 năm kể từ ngày khởi công, dự án này vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Saigon Sunbay nằm trên địa bàn 2 xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km.

Vào thời điểm khởi công năm 2007, Saigon Sunbay được quy hoạch với quy mô 600ha, trong đó, 400ha là đất xây dựng và 200ha là bãi biển nội bộ. Mới đây, tháng 6/2020 dự án được phê duyệt điều chỉnh quy mô từ 600ha lên 2.870ha với vốn đầu tư khoảng 217.054 tỷ đồng, đã được Thủ tướng đồng ý phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ.

Hiện nay TP.HCM đã có Tổ Công tác Dự án toàn TP qui mô lớn do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phụ trách. Đây sẽ là tổ quản lý chung toàn bộ dự án trên địa bàn bao gồm cả Cần Giờ.

Trước đó, quyết định giải thể đã được thông qua vào tháng 8/2020.

Tại Thông báo số 616/TB-VP ngày 13/8/2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cần Giờ cho TP thay cho Tổ Công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Mới đây, Thủ tướng giao UBND TP.HCM xem xét, nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghiêm Lan