Điều kiện để nhãn Việt Nam trước khi xuất khẩu phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật. Nhãn xuất khẩu phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, tổng giá trị các gói thầu là 683.599,878 tỷ đồng, tăng 1,22% so với năm 2017 và tổng giá trúng thầu là 647.676,143 tỷ đồng, tăng 1,28% so với năm 2017. Chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu là 35.923,735 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 5,26% (năm 2017 tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,98%).

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy 7 tháng qua, cả nước nhập khẩu 8,39 triệu tấn sắt thép với trị giá 5,64 tỉ USD, tăng 42% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá sắt thép sụt giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước nên giá nhập khẩu bình quân chỉ còn 672,6 USD/tấn.

Công ty Cổ phần Macca Nutrition Việt Nam có diện tích canh tác khoảng 120ha ở khu vực Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu và Tây Nguyên, có tuổi đời từ 1 đến 4 năm. Việc phát triển vùng nguyên liệu macca sẽ giúp các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, mang lại thu nhập và đảm bảo đời sống cho người dân. 

T.Uyên