Theo phản ánh, việc tiếp nhận, tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thương vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang là trái luật. Cụ thể, nhiều dấu hiệu bất thường về công tác cán bộ đối với trường hợp này khi làm việc tại 2 cơ quan là Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang và Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam trong cùng thời điểm. Thậm chí, bà Thương còn đóng bảo hiểm xã hội tại cả 2 đơn vị này.

Nhằm làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với ông Vũ Văn Hữu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang.

Ông Vũ Văn Hữu cho biết, tháng 1/2019, được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm Phụ gia dầu mỏ, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, bà Thương làm cộng tác viên tại Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang do đơn vị đang cần người phân tích chuyên sâu có kinh nghiệm, đồng thời bà Thương muốn tận dụng thời gian về với gia đình giúp tăng thu nhập cá nhân, theo hợp đồng cộng tác viên được ký giữa bà Thương và đại diện bên Trung tâm từ ngày 14/1/2019.

Tháng 6/2019, với mong muốn ổn định gia đình, bà Thương làm đơn xin chuyển công tác từ Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam về Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang, Sở TN&MT Bắc Giang.

Tháng 8/2019, được sự đồng ý của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 374/QĐ-VHH ngày 19/7/2019, bà Thương đã chuyển công tác về Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang theo Hợp đồng lao động số 02 ngày 1/8/2019 trên cơ sở Quyết định số 12/QĐ-QTTNMT ngày 31/7/2019.

Trong thời gian làm cộng tác viên tại đây, do nhầm lẫn cho nên bộ phận kế toán của Trung tâm đã đóng bảo hiểm xã hội cho bà Thương từ tháng 1 đến tháng 4/2019. Sau đó, Trung tâm đã kịp thời điều chỉnh lại (thoái thu) số tiền đóng bảo hiểm xã hội này sau khi được biết bà Thương đã đóng bảo hiểm xã hội tại Viện Hóa Học công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hữu khẳng định không có chuyện bà Thương làm viên chức tại cả 2 đơn vị. Việc tiếp nhận cán bộ về làm việc tại Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh là đúng luật.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ tại Trung tâm Quan trắc TN&MT Bắc Giang, năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo kiểm tra về phản ánh liên quan đến trường hợp ông Vũ Văn Hữu từng bị kỷ luật nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm.

Sau khi xác minh, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo số 26/BC-UBND gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Nội vụ về sự việc nêu trên. Báo cáo số 26/BC-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: “Từ kết quả xác minh trên cho thấy cấp uỷ, lãnh đạo Sở TN&MT đã thực hiện kỷ luật, theo dõi, đánh giá nhận xét, điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT là đúng quy định”.

Hoàng Long