Tính đến ngày 20/10/2015, cả nước có 1.657 dự án (DA) mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,42 tỷ USD, tăng hơn 24,8% so với cùng kỳ năm 2014. Có 667 lượt DA đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,86 tỷ USD, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 10 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,29 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng của năm 2015 có sự tăng đột biến về FDI so với cùng kỳ năm 2014 là do đã cấp phép một số DA có tổng vốn đầu tư lớn như: DA Nhà máy điện Duyên Hải 2 với tổng vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD của nhà đầu tư Malayssia đầu tư tại Trà Vinh; DA Công ty SamSung Display Việt Nam của Hàn Quốc với số vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD DA được đầu tư tại khu công nghiệp Bắc Ninh; DA Cty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD DA được đầu tư tại TP Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 816 DA đầu tư đăng ký mới và 499 lượt DA tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,49 tỷ USD, chiếm 64,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với hai với 7 DA đăng ký cấp mới và 5 lượt DA tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,61 tỷ USD, chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực Kinh doanh bất động sản với 25 DA đầu tư mới và 8 lượt DA tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,13 tỷ USD chiếm 11,1% tổng vốn đầu tư.

Đã có 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có DA đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 6 tỷ USD, chiếm 31,3% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Malaysia đứng vị trí thứ hai với số vốn là 2,53 tỷ USD chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư, Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với số vốn đầu tư là 1,48 tỷ USD chiếm 7,7% tổng vốn đầu tư, Vương quốc Anh đứng vị trí thứ tư với số vốn đầu tư là 1,27 tỷ USD chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư,

Trong 10 tháng của năm 2015, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố, trong đó Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,52 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,7 tỷ USD, chiếm 14%. Trà Vinh đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,52 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Ước tính các DA đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 10 tháng năm 2015 đạt 95,05 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực FDI 10 tháng năm 2015 đạt 82,09 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 10 tháng năm 2015, khu vực FDI xuất siêu 12,9 tỷ USD.

Trần Quý