Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an có Văn bản số 311/TB-C02-P1 ngày 3/3/2023 chuyển đơn của công dân tới Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban Tiếp công dân quận Hoàng Mai liên tiếp có 2 văn bản chuyển đơn thư tố cáo ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà có hành vi vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Công an quận Hoàng Mai để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Tiếp công dân quận đề nghị Công an quận Hoàng Mai thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân về UBND quận Hoàng Mai.

Thanh tra Bộ Xây dựng có Văn bản số 163/TTr-TTrXD1 ngày 14/3/2023 chuyển đơn kiến nghị, phản ánh tới UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, thông báo kết quả đến Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được đơn của công dân phản ánh việc Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản như bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện để bán. Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng có Văn bản số 297/TTr-KT ngày 14/3/2023 chuyển đơn đến UBND thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà. Cụ thể, công dân tố cáo Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, thu tiền thực tế của nhà đầu tư cao hơn giá đã kí kết theo hợp đồng và bán nhà ở hình thành trong tương lai khi dự án chưa giải phóng mặt bằng xong…

Công dân đề nghị UBND thành phố Hà Nội thu hồi dự án, tổ chức đấu thầu dự án làm đường, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Thanh tra Bộ Tài chính.

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 300/TTr-P4 ngày 14/3/2023 chuyển đơn đến Công an thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết đơn công dân tố cáo hành vi trốn thuế và dự án chậm tiến độ…

Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường có Văn bản số 307/TTr-TDXLĐT ngày 15/3/2023 đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết đơn thư của công dân kiến nghị, phản ánh sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà liên quan đến thực hiện dự án.

Mới đây, Tổng Cục thuế có Văn bản số 239/PC-TCT ngày 17/3/2023 đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cụ thể nội dung tố cáo: “1. Tội trốn thuế: Công ty bắt đầu bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Đại Kim - Định Công từ năm 2003. Số tiền thu được của các nhà đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, nguồn thu khổng lồ từ tiền bán nhà ở hình thành trong tương lai, số tiền này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là 1%. Căn cứ vào báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo quý và báo cáo tài chính hàng năm của công ty thì khoản thuế này công ty chưa nộp, tức là trốn thuế; 2. Giá bán nhà ở hình thành trong tương lai trên hợp đồng chênh lệch so với giá bán thực tế: Theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên thì giá chuyển nhượng là 100 triệu đồng/m2 (phiếu thu là 100 triệu đồng/m2) nhưng thực tế công dân phải trả 115 triệu đồng/m2 (có sao kê chuyển khoản). Công ty đã thu khoản chênh lệch 15 triệu đồng/m2 nhằm mục đích trốn thuế”.

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã mời công dân lên làm việc, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung tố cáo ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà hành vi trốn thuế từ việc bán nhà tại Dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công.

Hoàng Long