Sau khi có kết quả xác minh của Thanh tra thành phố, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận số 16/KL-UBND nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ.

Trước đó, công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 3 hộ dân, gồm hộ ông Đỗ Ngọc Tạo, ông Tào Văn Thắng và ông Tào Văn Như, có bồi thường cây lâu năm là sai. Công dân cho rằng quỹ đất công ích cho thuê thầu không được trồng cây lâu năm.

Kết quả xác minh của Thanh tra thành phố đã làm rõ, ngày 15/12/2015, UBND xã Ngọc Mỹ ký hợp đồng cho 3 hộ thuê thầu: Hộ ông Đỗ Ngọc Tạo được thuê 8.370m2; hộ ông Tào Văn Thắng được thuê 5.492m2; hộ ông Tào Văn Như được thuê 5.492m2 sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xứ Đồng Sộp, thôn Ngọc Than, thời gian thuê thầu từ 15/12/2015 đến hết ngày 14/12/2020.

Điều 6 của hợp đồng thuê thầu có nêu: “Bên thuê được phép khoanh vùng, đắp bờ, thả cá, quy hoạch cấy lúa, trồng cây ăn quả, được làm nhà tạm, trên diện tích hợp đồng kinh tế để bảo vệ tài sản, cây cối hoa màu trên diện tích đất được giao".

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Quốc Oai đến năm 2020 được UBND thành phố phê duyệt năm 2014 thì vị trí khu vực 3 hộ nhận thầu đất công được quy hoạch là trang trại nông nghiệp tổng hợp.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu liên quan, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi đối với hộ ông Đỗ Ngọc Tạo, hộ ông Tào Văn Thắng và hộ ông Tào Văn Như.

Thanh tra thành phố xác định, theo phương án được duyệt thì 3 hộ trên được bồi thường 100% đơn giá cây cối, hoa màu bao gồm cá các loại cây trồng hàng năm và cây lâu năm, là thực hiện theo quy định.

Như vậy, việc công dân cho rằng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho thuê thầu không được trồng cây lâu năm, là sai.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ tham mưu UBND huyện Quốc Oai lập phương án bồi thưởng giải phóng mặt bằng cho 3 hộ được bồi thường cây lâu năm là đúng theo quy định.

Trên cơ sở kết quả xác minh của Thanh tra thành phố, UBND thành phố Hà Nội kết luận nội dung công dân tố cáo, là sai.

Tuy nhiên, việc UBND xã Ngọc Mỹ, ngày 15/12/2015 ký hợp đồng cho 3 hộ thuê thầu: Hộ ông Đỗ Ngọc Tạo được thuê 8.370m2; hộ ống Tào Văn Thắng được thuê 5.492m2; hộ ông Tào Văn Như được thuê 5,492m2 sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xứ Đồng Sộp, thôn Ngọc Than, thời gian thuê thầu từ 15/12/2015 đến hết ngày 14/12/2020 nhưng không theo hình thức đấu giá để thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 132 “đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích" của Luật Đất đai năm 2013: Đối với diện tích đất chia sử dụng vào các mục đích gia định tại Khoản 2 điều này thì UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 5 năm.

Theo đó, UBND huyện Quốc Oai cần kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ đã thực hiện ký hợp đồng cho thuê thầu đất công ích UBND xã quản lý không đúng quy định.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai kiểm điểm trách nhiệm đối với UBND xã Ngọc Mỹ trong việc ký Hhợp đồng cho thuê thầu đất công ích do UBND xã Ngọc Mỹ quản lý không đúng quy định; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc xác nhận về diện tích sử dụng đất không đúng thực tế sử dụng.

Hoàng Long