Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm phường Tân An là công trình trọng điểm của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, với tổng mức đầu tư 114,5 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt cuối năm 2020 và được bổ sung vào năm 2021 với chiều dài 1,6 km.

Bắt đầu từ năm 2021, dự án triển khai công tác giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi hơn 41.000m2, trong đó, đất của tổ chức hơn 8.500m2; đất của hộ gia đình cá nhân sử dụng hơn 33.000m2. Tổng số hộ dân có đất thu hồi là 67 hộ gia đình, được phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đến hết năm 2023, dự án phải hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay, thị xã Nghĩa Lộ mới chi trả xong kinh phí cho 3 tổ chức và 65 gia đình; vẫn còn 2 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chọn và ông Nguyễn Đăng Trung Đông (con trai bà Chọn) chưa nhất trí phương án bồi thường, hỗ trợ và nhận kinh phí bồi thường.

Tại Thông báo số 299 và 297 ngày 5/8/2021 của UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc thu hồi đất từ gia đình bà Nguyễn Thị Chọn hơn 181,2m2 (đất ở 1,7m2, đất trồng cây hàng năm 135,7m2, đất nuôi trồng thủy sản 43,2m2) kinh phí bồi thường hơn 164 triệu đồng; thu hồi từ gia đình ông Nguyễn Đăng Trung Đông hơn 208m2 (đất ở 35,7m2, đất trồng cây hàng năm 159m2, đất nuôi trồng thủy sản 13,4m2) kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 500 triệu đồng.

Không nhất trí với phương án bồi thương, 2 hộ có đơn gửi nhiều nơi đề nghị công nhận diện tích trong thông báo thu hồi đất năm 2009 của UBND thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời, đề nghị xem xét lại giá đền bù cho phù hợp với thực tế.

Theo tài liệu do UBND thị xã Nghĩa Lộ cung cấp, năm 2003, UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ bà Nguyễn Thị Chọn với tổng diện tích 348,7m2 (đất ở lâu dài 156,4m2, đất vườn 148,5m2, ao 43,8m2); GCNQSDĐ của gia đình ông Nguyễn Đăng Trung Đông với tổng diện tích 343,2m2 (đất ở 170m2, đất vườn 159,8m2, ao 13,4m2).

Ngày 24/6/2009, UBND thị xã ban hành Thông báo số 52 và số 53 về việc thu hồi đất ở đô thị của hộ bà Chọn và ông Đông để thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường trung tâm phường Tân An.

Trong đó, xác định thu hồi 245m2 đất ở đô thị, 43,8m2 đất nuôi trồng thủy sản của hộ bà Nguyễn Thị Chọn đang sử dụng; thu hồi 299m2 đất ở, 13,4m2 đất nuôi trồng thủy sản của hộ ông Nguyễn Đăng Trung Đông đang sử dụng.

leftcenterrightdel

Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ khẳng định, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đầy đủ, bài bản theo đúng quy phạm của pháp luật. Ảnh: Bùi Bình 

Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của 2 hộ gia đình trên được xác định bằng GCNQSDĐ cấp năm 2003. Thông báo số 52 và 53 thu hồi đất năm 2009 của UBND thị xã không chính xác (sai cả về loại đất và diện tích đất), nguyên nhân là do đơn vị tư vấn chưa căn cứ vào GCNQSDĐ đã cấp năm 2003 cho 2 hộ gia đình. Bên cạnh đó, năm 2009 dự án chưa được bố trí vốn đầu tư nên không tiếp tục triển khai, thông báo đã hết hiệu lực và các hộ gia đình cũng không có ý kiến gì về điều này.

Về nội dung xem xét lại giá đền bù cho phù hợp với thực tế, ông Trung khẳng định, căn cứ theo GCNQSDĐ đã cấp cho hộ gia đình và các quy định của pháp luật, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã đã lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy định. Mức giá đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản được áp dụng trong toàn tuyến; 63/65 hộ gia đình, cá nhân đều đã đồng thuận, nhất trí, nhận tiền đền bù theo quy định và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình.

Ông Trung cũng khẳng định, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đầy đủ, bài bản theo đúng quy phạm của pháp luật. Quan điểm của thị xã là sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, phương án cuối cùng nếu hộ gia đình vẫn không đồng thuận sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Tuyến đường trung tâm phường Tân An khi hoàn thành sẽ mở rộng không gian đô thị, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án đã đạt hơn 90% khối lượng công việc, tuy nhiên, hiện đang bị chậm tiến độ do còn khoảng 100m vị trí 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Vì vậy, rất cần sự đồng thuận của những hộ dân cuối cùng để bàn giao mặt bằng sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng, đồng thời, phát huy hiệu quả kinh tế dự án mang lại.

Bùi Bình