213 vụ việc tồn đọng kéo dài

Theo Báo cáo số 275/BC-TTT ngày 22/11/2023 của Thanh tra tỉnh về tổng hợp các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, có 213 vụ việc thuộc trách nhiệm giải quyết của 27 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 167 vụ việc; lĩnh vực đầu tư 9 vụ; lĩnh vực công thương 9 vụ; lĩnh vực xây dựng, quy hoạch 7 vụ việc; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 vụ việc; lĩnh vực giao thông 3 vụ việc; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 2 vụ việc; lĩnh vực y tế 1 vụ việc; lĩnh vực nội vụ 1 vụ việc; lĩnh vực tư pháp 9 vụ việc. 

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất giữa các hộ liền kề, đề nghị đo đạc địa chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác quản lý địa giới hành chính... 

Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, chấp hành nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... 

Trong tổng số 213 vụ việc tồn đọng kéo dài nêu trên, đến nay đã có kết quả giải quyết 20 vụ việc, số vụ việc đang giải quyết 193 vụ. 

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thanh tra tỉnh Quảng Nam điểm tên một số vụ việc đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết.

Vụ việc của các hộ dân khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (thuộc diện giải tỏa mặt bằng để xây dựng khu phố chợ An Sơn): Dự án Khu phố chợ An Sơn được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3577/QĐ-UB ngày 23/9/2005, đến nay, về cơ bản đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình; các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh việc các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp đề nghị xem xét bố trí mặt bằng để sản xuất kinh doanh hoặc bố trí 1 lô đất ở không qua đấu giá theo phương án hỗ trợ 10% khi thu hồi đất nông nghiệp. Hiện nay, các ngành, địa phương đang tích cực kiểm tra, rà soát, phối hợp giải quyết và tham mưu giải quyết theo quy định.

Quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Hiệp Đức, còn một số hộ dân chưa thống nhất với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm ảnh hưởng đến việc thi công các công trình (có 6 dự án bị vướng mắc). UBND huyện đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án để giải thích, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của Nhân dân để thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, đến nay một số hộ vẫn không thống nhất với các lý do như giá bồi thường thấp, việc bố trí đất tái định cư chưa phù hợp. 

Qua công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động đến nay các hộ dân của 2 dự án (Công trình Cụm công nghiệp Quế Thọ 3; Cầu sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn và xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước) đã thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình. Như vậy, hiện nay trên địa bàn huyện còn 4 dự án (Công trình đường trước Đền Liệt sĩ đến đường bao phía Bắc thị trấn Tân An; Công trình đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình xã Thăng Phước; Khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An; Công trình cầu Co Co xã Hiệp Thuận) có vướng mắc do các hộ dân chưa thống nhất với giá bồi thường, việc bố trí đất tái định cư… 

Bên cạnh đó, trong quý I năm 2024, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp nhận 3.088 đơn các loại (khiếu nại 216 đơn; tố cáo 77 đơn; kiến nghị, phản ánh 2.795 đơn). Trong đó, có 2.612 đơn tiếp nhận trong kỳ và 476 đơn tiếp nhận từ kỳ trước, chưa xử lý chuyển sang; đã xử lý 3.088 đơn (đạt 100%), có 2.850 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 92,3% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có 187 đơn khiếu nại, 58 đơn tố cáo và 2.605 đơn kiến nghị, phản ánh; có 137 vụ việc khiếu nại, 21 vụ việc tố cáo và 1.832 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước. So với cùng kỳ năm trước, số đơn các loại tăng 17,9%, đơn khiếu nại tăng 6,9%, đơn tố cáo tăng 31,8%, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 15,3%; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền tăng 20,2% (tăng 23 vụ), số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 162,5% (tăng 13 vụ), số vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền tăng 6% (tăng 103 vụ).

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 1.336/1.990 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 68,5% (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 1.702,2 m2 đất, trả lại cho cá nhân 2.175 m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 10 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân.

UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, khiếu nại, tố cáo vẫn còn tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc còn để kéo dài tập trung ở cấp huyện.

Thanh Nhung