Triển khai thực hiện 257 cuộc thanh tra, kiểm tra

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh, kết quả công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN, TC năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Năm 2021, tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; ban hành kế hoạch bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng kế hoạch thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời loại bỏ chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Lương Thị Như Hoa cho biết, thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, lựa chọn nội dung thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hạn chế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; rút ngắn thời gian thanh tra nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và yêu cầu quản lý. 

Ngành cũng chủ động điều chỉnh phương pháp tiến hành thanh tra theo hướng giảm thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở nhằm ưu tiên, tạo điều kiện các cơ quan, đơn vị tập trung cho công tác phòng, chống dịch và doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh. Để tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh Sơn La đã có văn bản tạm dừng, tạm hoãn một số cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Ngoài nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trong tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, trong đó có nhiều vụ việc khó, quan trọng. Song với tinh thần trách nhiệm, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện 257 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 873 tổ chức, đơn vị, gồm 206 cuộc theo kế hoạch và 51 cuộc đột xuất; đã kết thúc, ban hành 223 kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế là 11.885 triệu đồng và 1.027 m2 đất. Qua đó, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 8.057 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 3.828 triệu đồng và 1.027 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 225 tổ chức và 665 cá nhân. 

Ngành Thanh tra đã tham mưu ban hành, sửa đổi và bổ sung 260 văn bản quản lý, chỉ đạo; tiến hành mở 324 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, TCD, KN, TC và phòng, chống tham nhũng cho 17.160 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó chủ yếu là nhân dân. 

leftcenterrightdel
Qua TCD, Thanh tra tỉnh Sơn La đã giải quyết được nhiều bức xúc của công dân. Ảnh: TK  

Đơn thư giảm, không phát sinh vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài, đông người

Thanh tra tỉnh Sơn La cũng tham mưu thủ trưởng các cấp, ngành thực hiện tốt công tác TCD, giải quyết KN, TC, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, cán bộ trực TCD thường xuyên và trước, trong, sau những sự kiện chính trị lớn như: Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các kỳ họp Quốc hội... 

Kịp thời xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền; tập trung cao giải quyết dứt điểm những đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC được công khai theo đúng quy định pháp luật; hạn chế các vụ việc KN, TC đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng. Năm 2021 trên địa bàn tỉnh cũng không phát sinh vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài nào.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Sơn La tặng khẩu trang phòng chống dịch cho nhân dân xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu. Ảnh: TT Sơn La 

Trong năm, các cơ quan thanh tra triển khai 60 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC, phòng, chống tham nhũng đối với 87 đơn vị, đã ban hành 42 kết luận, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với 19 tổ chức, 60 cá nhân. Đến nay, đã tiến hành rút kinh nghiệm đối với 17 tổ chức, 60 cá nhân.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 109 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC cho 5.019 người; hình thức tuyên truyền phổ biến gồm qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua lồng ghép các tổ chức hội nghị, họp giao ban, họp dân. Trong kỳ, toàn tỉnh đã ban hành 86 văn bản quản lý chỉ đạo về công tác giải quyết KN, TC.

Trần Kiên