Văn bản số 877 của UBND TP Lào Cai về việc phê bình cán bộ, công chức trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và tình trạng cư trú của các hộ dân cư tại khu vực dự án hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II khu đô thị Lào Cai - Cam Đường cho biết: Qua nội dung kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND phường Nam Cường, Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong thực thi nhiệm vụ theo Kết luận thanh tra số 24 ngày 13/10/2016 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tình trạng cư trú của các hộ dân cư tại khu vực dự án hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II khu đô thị Lào Cai - Cam Đường .

Nhiều chủ tịch UBND phường bị phê bình 

Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã phê bình tập thể UBND phường Nam Cường, Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Danh sách các cá nhân bị phê bình gồm: Ông Nguyễn Đình Thiệp, nguyên Chủ tịch UBND phường Nam Cường, nay là Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành.

Ông Lê Minh Huy, nguyên công chức địa chính phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, nay là Chủ tịch UBND phường Nam Cường.

Ông Hoàng Ngọc Dương, nguyên Chủ tịch UBND phường Nam Cường, nay là Chủ tịch UBND xã Cốc San.

Bà Phí Thị Minh Tâm, nguyên công chức địa chính xây dựng phường Nam Cường, nay là công chức địa chính xây dựng phường Lào Cai.

Bà Vũ Lan Phương, công chức địa chính xây dựng phường Nam Cường.

UBND TP Lào Cai xác định đây là bài học đắt giá trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại địa bàn. Trong thời gian tới UBND TP kiên quyết không để xảy ra các sai phạm tương tự như trên và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quy hoạch chồng quy hoạch làm phát sinh chi phí

Kết luận thanh tra số 24 của Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết: Dự án hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II được phê duyệt và triển khai là phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị của thành phố Lào Cai. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có nhiều cố gắng khi triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ODA của tỉnh quan tâm sâu sát đến các công việc, chính quyền địa phương quản lý, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ về công tác tách, lập, nhập hộ khẩu thường trú, tạm trú không để xảy ra tình trạng tăng hộ, tăng nhân khẩu bất thường tại vùng dự án. 

Nhìn chung, dự án hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II là phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, các cơ quan, chức năng, chủ đầu tư và chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện công việc của mình nghiêm túc. 

Trong quá trình triển khai thực hiện cũng có những tồn tại, hạn chế cả về chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến dự án cụ thể như sau: 

Về khách quan: Trong thời gian lập và triển khai chuẩn bị thực hiện dự án đã được phê duyệt, UBND tỉnh Lào Cai có Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 8/6/2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Do đó, chi phí bồi thường về đất ở tăng thêm 7,2 tỷ đồng vị trí 1 và 2,9 tỷ đồng đất ở vị trí II. Chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai mới triển khai trên địa bàn còn chậm nên phải áp dụng đơn giá theo giá cũ thấp hơn. 

Về chủ quan: việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 bị chồng chéo phạm vi quy hoạch với diện tích lớn. Trách nhiệm thuộc về cơ quan lập quy hoạch là Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai và cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng Lào Cai.

Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Lào Cai được giao thực hiện tư vấn lập dự án khi thực hiện công tác Khảo sát lập dự toán đã để xảy ra những thiếu sót như sau: Kiểm đếm xác định số lượng nhà ở chênh lệch thiếu 24 căn nhà, xác định diện tích nhà ở chênh lệch thiếu 3.430m2

Dự toán phần chi phí hỗ trợ lập với đơn giá thấp nhất là các khoản hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ chênh lệch xuất tái định cư tối thiểu... làm chênh lệch thiếu 7,194 tỷ đồng. 

Chưa lập dự toán hoặc tiên lượng về bồi thường hỗ trợ cho 35 hộ gia đình có đất đai, tài sản, hoa màu liền kề dự án bị ảnh hưởng. 

UBND phường Nam Cường và Đội Kiểm tra trật tự quy tắc đô thị thành phố quản lý địa bàn, trật tự đô thị thiếu chặt chẽ để cho nhân dân xây dựng cơi nới 51 căn nhà mà không có giấy phép xây dựng. 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quản lý sử dụng đất TP Lào Cai chưa chủ động, tích cực tham mưu biện pháp phù hợp để hạn chế việc chia tách thửa đất nông nghiệp nên còn có 21 hồ sơ được lập để tách thửa sau thời điểm công bố quy hoạch. 

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét, chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc lập thẩm định việc thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mặt bằng phía sau trụ sở khối II ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh Lào Cai. Tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch này phù hợp với các quy định Nhà nước. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký quản lý sử dụng đất thành phố Lào Cai thực hiện đúng qui định của pháp luật đối với 33 hồ sơ đang được tiếp nhận làm thủ tục tách thửa. 

Ban Quản lý dự án ODA của tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn có biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai tư vấn dự án chủ động đề xuất bổ sung xử lý phần chi phí tăng giảm do phát sinh tăng, giảm sau dự toán của dự án. 

Yêu cầu UBND TP Lào Cai: Khi thực hiện thống kê bồi thường đất, tài sản trên đất đối với 32 trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp phải xác định bồi thường hỗ trợ chính xác chặt chẽ, áp dụng nghiêm các quy định của Nhà nước. 

Xử lý vi phạm việc xây dựng nhà không phép của 19 trường hợp xây dựng nhà trên đất thổ cư phù hợp quy định và thực tế. 

Chỉ đạo UBND phường Nam Cường làm rõ thời gian xây dựng 51 căn nhà trái phép, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ có liên quan. UBND phường Nam Cường cần nghiêm túc xem xét, kiểm điểm sâu sắc, kịp thời rút kinh nghiệm đối với việc để nhân dân xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp và xây dựng không có giấy phép. 

Đội Kiểm tra trật tự quy tắc đô thị TP Lào Cai cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trật tự đô thị phát sinh. 

Nam Dũng