Ngày 3/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 36, diện tích 140m2 và thửa đất số 36 (1) diện tích 100m2 thuộc tờ bản đồ số 19 xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì không đúng quy định pháp luật.

Ngày 10/4/2020, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố (thay Chủ tịch UBND thành phố - PV) ký, ban hành Kết luận số 23/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân ở thôn Huỳnh cung, xã Tam Hiệp đối với UBND huyện Thanh Trì.

Kết luận nội dung tố cáo số 23/KL-UBND nêu rõ: “Chủ tịch UBND thành phố kết luận, chỉ đạo như sau: I. Kết quả xác minh nội dung tố cáo: 1. Nội dung tố cáo: Công dân tố cáo UBND huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định đối với thửa đất số 36, diện tích 140m2 và thửa 36 diện tích 100m2 thuộc tờ bản đồ số 19 tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Cụ thể, thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nằm trong hành lang lưới điện 500 KVA và xác định sai nguồn gốc 2 thửa đất. Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên đúng quy định, là không đúng”.

Tại phần 3 Kết luận nội dung tố cáo chỉ nêu: “Việc UBND huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất 140m2 và thửa đất 100m2 cho ông Lưu Đình Hiền và ông Lưu Đình Học năm 2006 là không đúng quy định. Công dân tố cáo đúng”.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì trái quy định pháp luật, là đúng!

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Kết luận số 23/KL-UBND thì không thấy Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận đối với một phần nội dung tố cáo nêu trên, cụ thể nội dung tố cáo: “Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên đúng quy định, là không đúng”.

Bởi vậy, tại phần trách nhiệm của Kết luận số 23/KL-UBND của UBND thành phố cũng không đề cập đến việc xử lý “Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên đúng quy định”, đồng thời không xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể của UBND huyện Thanh Trì tham mưu, giải quyết trái quy định pháp luật đối với văn bản nêu trên.

Được biết, việc không giải quyết đầy đủ nội dung đơn thư tố cáo là hành vi vi phạm, được quy định rõ tại Luật Tố cáo năm 2018.

Khoản 5, Điều 8, Luật Tố cáo năm 2018 (về các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo) quy định: “Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo”.

Khoản 2, Điều 11, Luật Tố cáo năm 2018 quy định: “Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: a, Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo...”.

Điều 63 Luật Tố cáo năm 2018 (về xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo) quy định: Người giải quyết tố cáo có hành vi quy định tại Điều 8 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Vậy việc giải quyết đơn thư tố cáo của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội như đã nêu trên có vi phạm quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư tố cáo hay không? Cá nhân, tập thể của UBND huyện Thanh Trì vi phạm liên quan đến việc tham mưu, ban hành Văn bản số  2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 được xử lý như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long