Công dân tố cáo vi phạm là đúng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 23/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp đối với UBND huyện Thanh Trì.

Công dân tố cáo UBND huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định đối với thửa đất số 36, diện tích 140m2 (hộ ông Lưu Đình Hiền) và thửa 36(1) (hộ ông Lưu Đình Học) diện tích 100m2 thuộc tờ bản đồ số 19 tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Cụ thể, thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nằm trong hành lang lưới điện 500 KVA và xác định sai nguồn gốc 2 thửa đất. Văn bản số 2456/KL-UBND ngày 6/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên đúng quy định, là không đúng.

Qua xác minh cho thấy, diện tích 240 m2 hộ ông Lưu Đình Hiền và hộ ông Lưu Đình Học (con trai ông Hiền) sử dụng có nguồn gốc là đất nông nghiệp do UBND xã Tứ Hiệp giao trái thẩm quyền cho ông Lưu Đình Đảm (bố ông Hiền) từ năm 1989, vi phạm Luật Đất đai năm 1987.

Trước năm 1993, ông Đảm đã xây dựng nhà G1 trên đất. Theo bản đồ địa chính đo vẽ năm 1994, diện tích 240m2 đất của hộ ông Đảm nằm trong khu vực đất nông nghiệp do UBND xã Tam Hiệp quản lý.

Năm 2005, UBND xã Tam Hiệp lập Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn năm 2005 - 2010, theo đó UBND xã xác định 240m2 đất nêu trên nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn. Theo quy định, bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã được lập trên bản đồ địa chính.

Việc UBND xã Tam Hiệp lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2005, đưa diện tích 240m2 đất nông nghiệp của hộ ông Đảm thành quy hoạch đất ở nông thôn, là không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất được đo vẽ tại bản đồ địa chính năm 1994 (là thửa 94, tờ bản đồ 09, đất nông nghiệp). Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Tam Hiệp giai đoạn năm 2005.

Năm 2006, hộ ông Lưu Đình Hiền và hộ ông Lưu Đình Học kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 240m2 (ông Hiền 140 m2, ông Học 100m2). Thời điểm này, tại UBND xã Tam Hiệp chỉ có bản đồ quy hoạch sử dụng đất do UBND xã lập còn UBND huyện chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại xã Tam Hiệp.

Do đó, việc UBND xã Tam Hiệp xác định 240 m2 của hộ ông Hiền, ông Học phù hợp quy hoạch đất ở, đề nghị huyện Thanh Trì xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là không phù hợp với nguồn gốc, thực tế sử dụng đất của 2 hộ.

UBND huyện Thanh Trì khi duyệt xét cấp giấy chứng nhận căn cứ theo xác nhận của UBND xã Tam Hiệp là phù hợp quy hoạch để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ộ ông Hiền, ông học là không đúng quy định.

Mặt khác, 2 diện tích của hộ ông Hiền, ông Học có một phần nằm trong hành lang an toàn lưới điện 22 KV, không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của UBND thành phố.

Năm 2008, huyện Thanh Trì có quyết định phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Tam Hiệp thì diện tích đất của 2 hộ ông Hiền, ông Học không nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn.

Theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/1/2009 của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch chung huyện Thanh Trì thì diện tích đất nêu trên nằm trong quy hoạch mở rộng đường Phan Trọng Tuệ và quy hoạch cây xanh cách ly.

Chủ tịch UBND thành phố kết luận, "việc UBND huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất 140m2 và thửa đất 100m2 cho ông Lưu Đình Hiền và Lưu Đình Học là không đúng quy định. Công dân tố cáo là đúng". 

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Tại kết luận, Chủ tịch UBND thành phố đã xác định trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra vi phạm nêu trên, cụ thể: Trách nhiệm thuộc ông Trần Văn Chung, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì; ông Trương Hồng Quân, nguyên nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì; ông Đỗ Doãn Phong, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất và nhà huyện Thanh Trì; ông Lưu Đình Kiểm, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, nay là Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hiệp; bà Trương Thị Tuyết Mai, nguyên cán bộ địa chính xã Tam Hiệp và ông Vũ Văn Nhàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì người ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
Ông Vũ Văn Nhàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Ảnh: Internet 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao UBND huyện Thanh Trì thông báo rút kinh nghiệm đối với ông Vũ Văn Nhàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì về việc ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hiền và ông Học không đúng quy định.

UBND Thanh Trì được giao kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Trần Văn Chung, ông Trương Hồng Quân, ông Đỗ Doãn Phong, ông Lưu Đình Kiểm, bà Trương Thị Tuyết Mai.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Thanh Trì xem xét và có biện pháp xử lý thu hồi đối với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hiền và ông Học theo quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Long