Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra nội dung tố cáo nặc danh liên quan đến công tác đấu thầu tại Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh về công tác đấu thầu công trình sửa chữa khu hiệu bộ, giảng đường khu C, khu ký túc xá học sinh - sinh viên năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam với tổng giá trị gói thầu hơn 4,89 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu thầu qua mạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự và được trúng thầu, đó là Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Đà (Cty Quảng Đà) ở khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ.

Nội dung tố cáo còn cho rằng, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu có nhiều hạn chế, nhưng Cty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư Phúc Lộc (Cty Phúc Lộc) cùng chủ đầu tư là Trường Cao đẳng Quảng Nam và Cty Quảng Đà thông đồng lập hồ sơ mời thầu với những quy định tiêu chuẩn có lợi cho Cty Quảng Đà nên doanh nghiệp này mới trúng thầu.

Sau khi trúng thầu, Cty Quảng Đà thi công với tiến độ chậm, chất lượng chưa đảm bảo; các hạng mục thi công chưa xong so với thời gian quy định tại hợp đồng đã ký kết.

Qua xác minh, Sở KH&ĐT Quảng Nam xác định, hồ sơ mời thầu xây lắp được đơn vị tư vấn là Cty Phúc Lộc lập, Cty CP Tư vấn Toàn Thành thẩm định; chủ đầu tư phê duyệt nêu các tiêu chí đánh giá không đúng quy định, không phù hợp quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu gây hạn chế nhà thầu tham dự.

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng hồ sơ mời thầu và không đủ cơ sở để đánh giá, phê duyệt kết quả trúng thầu.

Đơn vị tư vấn đấu thầu, chủ đầu tư cũng không làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Riêng đối với nội dung tố cáo đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đơn vị tham dự thầu thông đồng với nhau, Sở KH&ĐT cho rằng không đủ cơ sở để xác minh nội dung này.

Với những căn cứ pháp luật và đối chiếu với hồ sơ, tài liệu liên quan, Sở KH&ĐT Quảng Nam kết luận những nội dung tố cáo là không có cơ sở xác định hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Sở KH&ĐT chỉ ra trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu công trình, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn còn tồn tại một số vấn đề hạn chế, sai sót.

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan về những tồn tại, sai sót trong công tác tổ chức thực hiện đấu thầu công trình trên.

Sở KH&ĐT sẽ thực hiện các thủ tục xử phạt hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các đơn vị liên quan theo đúng quy định.

Được biết, Trường Cao đẳng Quảng Nam thành lập cuối tháng 5/2021 trên cơ sở hợp nhất 6 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

N. Phê - L. Bằng