Ký hợp đồng với người dân khi chưa thu hồi đất

 Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố có quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ vi phạm liên quan đến Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh của Chánh Thanh tra thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận số 14/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Sơn.

Theo đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Sơn thiếu trách nhiệm để ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Long Biên (chủ đầu tư) tổ chức hội nghị tại UBND xã Thanh Đa mời gọi nhà đầu tư thứ phát phân ô, chia lô bán nền với giá 7.500.000 đồng/m2 thu cọc 30% huy động vốn trái quy định trong khi đất chưa đền bù, chưa thu hồi, chưa có quyết định bàn giao mặt bằng.

Kết quả xác minh cho thấy, với cương vị Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, ông Nguyễn Đình Sơn đã ký Văn bản số 1762/UBND-ĐT ngày 29/10/2021 yêu cầu các chủ đầu tư cụm công nghiệp trên địa bản huyện không tổ chức kinh doanh, huy động vốn khi chưa đảm bảo các điều kiện về kinh doanh bất động sản (trước thời điểm Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên tổ chức hội nghị xúc tiến và ký hợp đồng hợp tác đầu tư).

UBND thành phố xác định chưa đủ cơ sở để kết luận ông Nguyễn Đình Sơn thiếu trách nhiệm để ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên tổ chức hội nghị tại UBND xã Thanh Đa phân ô, chia lô bán nền với giá 7.500.000/m2, thu cọc 30% huy động vốn trái quy định (đất chưa đền bù, chưa thu hồi, chưa có quyết định bản giao mặt bằng).

Do vậy, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Tuy nhiên, ngày 23/1/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên (trước đây là Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Long Biên) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ tại Hội trường UBND xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ. Sau đó, công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản với 13 hộ dân (trong đó xác định rõ vị trí lô đất, số tiền phải đóng và tiến độ đóng tiền) khi UBND huyện Phúc Thọ chưa thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xong. Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên chưa được giao đất và chưa đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Vấn đề này cần được Sở Công thương chủ trì cùng UBND huyện Phúc Thọ kiểm tra làm rõ theo quy định Khoản 3, Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Nhiều nội dung tố cáo sai

Tại Kết luận số 14/KL-UBND, UBND thành phố Hà Nội cũng kết luận nhiều nội dung tố cáo là sai.

Cụ thể, việc công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Sơn chỉ đạo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đa ký Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 chấm dứt hợp đồng thuê thầu đất của gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, là không có cơ sở. Nội dung công dân tố cáo là sai.

Việc công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Sơn chỉ đạo ông Trần An Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ trả lời về phương án bồi thường, hỗ trợ ông Nguyễn Văn Sáng tại buổi họp ngày 26/4/2022 không đúng, là không có cơ sở. Nội dung công dân tố cáo là sai.

Nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Sơn ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm và chỉ đạo cắt khoá, phá cổng, cắt điện đối với gia đình ông Nguyễn Văn Sáng tại xứ Đầm La, thôn Phú An, xã Thanh Đa khi thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa không đúng.

Ngoài ra, công dân tố cáo ông Nguyễn Đình Sơn ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đinh ông Nguyễn Văn Sáng không đúng Khoản 3, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, là sai.

Hoàng Long