Ông Đinh Xuân Hiền khiếu nại yêu cầu giải quyết giao 1 lô đất ở, có thu tiền sử dụng đất để hộ ông ổn định cuộc sống do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.

Nguồn gốc nhà, đất của 3 hộ ông Đinh Xuân Hiền, ông Nguyễn Văn Từng và bà Đặng Thị Minh Thủy được UBND phường Đống Đa xác nhận tại Văn bản số 210/UBND-NĐ ngày 27/8/2013, như sau: Tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 24, diện tích 63m2 nguồn gốc đất có nhà ở của ông Nguyễn Văn Minh sử dụng trước ngày 15/10/1993 (đất không có giấy tờ). Căn cứ vào bản tổng hợp diện tích trích đo được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh ký ngày 8/1/2013 thì sau năm 1997 đến trước ngày 1/7/2004, ông Nguyễn Văn Minh tự ý cơi nới và bồi trúc thêm 120m2 đất bằng chưa sử dụng thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 24 và 38,6m2 đất nuôi trồng thủy sản thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 24 (đất nuôi trồng thủy sản đã được tính toán bồi thường). Như vậy, tổng diện tích đất ông Nguyễn Văn Minh sử dụng là 212,7m2, trên diện tích đất này ông Minh có xây dựng lại ngôi nhà để sử dụng (một phần là đất sử dụng trước ngày 15/10/1993 và một phần là đất bằng chưa sử dụng).

Sau ngày 1/7/2004, ông Minh tư ý chuyển nhượng nhà và đất cho các hộ sau:

Hộ bà Đặng Thị Minh Thủy: Năm 2006, ông Minh chuyển nhượng nhà và đất cho vợ chồng bà Thủy sử dụng (nhà và đất ông Minh sử dụng trước ngày 1/7/2004 trên một phần thửa đất số 11 tờ bản đồ số 24 và một phần thửa đất số 12, tờ bản đồ số 24). Hội đồng không công nhận giấy chuyển nhượng viết tay đề ngày 20/6/2002, vì: Theo giấy xác nhận tạm trú được Công an phường Đống Đa xác nhận ngày 25/9/2008, bà Thủy cho rằng mua nhà và đất tháng 2/2006, đến tháng 6/2006 về đăng ký tạm trú.

Hộ ông Nguyễn Văn Từng: Sau thời điểm công bố quy hoạch dự án, ông Minh chuyển nhượng cho vợ chồng ông Từng sử dụng và xây dựng nhà ở trên một phần đất sử dụng trước ngày 15/10/1993; một phần là đất bằng chưa sử dụng thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 24 và một phần đất nuôi trồng thủy sản thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 24 (đã được bồi thường, hỗ trợ). Hội đồng không công nhận giấy chuyển nhượng viết tay đề ngày 20/6/2002, vì không có cơ sở pháp lý.

Hộ ông Đinh Xuân Hiền: Tháng 2/2007, ông Minh chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông Hiền diện tích 54m2 đất trống, gồm: 27,6m2 đất hoang bằng thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 24 và 26,4m2 đất nuôi trồng thủy sản thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 24 (đã được bồi thường, hỗ trợ) để sử dụng và xây dựng nhà ở với diện tích 32m2 sau ngày 1/7/2004 và sau thời điểm công bố quy hoạch. Hội đồng không công nhận giấy chuyển nhượng viết tay đề ngày 20/6/2002, vì không có cơ sở pháp lý. Hộ ông Đinh Xuân Hiền không thường xuyên sinh sống tại ngôi nhà bị thu hồi mà ở tại nhà số 52/2 đường Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi.

Hội đồng Nhà đất phường Đống Đa không thống nhất việc tự chia tách thửa đất của các hộ trên.

Căn cứ xác nhận của UBND phường Đống Đa về nguồn gốc đất, cho thấy thời điểm xây dựng nhà ở của hộ ông Đinh Xuân Hiền là sau ngày 1/7/2004 và sau thời điểm công bố quy hoạch nên không được công nhận là đất ở. Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh đã tính toán bồi thường, hỗ trợ diện tích 27,6m2 theo loại đất nông nghiệp, thưởng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; không bồi thường 26,4m2 đất nuôi trồng thủy sản thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 24 vì đã được bồi thường, hỗ trợ cho chủ sử dụng đất; không bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc trên đất và không giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Xuân Hiền theo quy định.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, ông Đinh Xuân Hiền gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 315/TTT-P3 ngày 23/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại và ban hành Văn bản số 4253/UBND-TD ngày 7/9/2015 giải quyết trả lời cho ông Đinh Xuân Hiền, với nội dung: Phần diện tích đất Nhà nước thu hồi của ông Đinh Xuân Hiền thuộc một phần các thửa đất số 08 và 12, tờ bản đồ số 24, loại đất nuôi trồng thủy sản, đất hoang toạ lạc tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Minh tự ý bồi trúc, cơi nới để sử dụng, chưa được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tháng 2/2007, ông Nguyễn Văn Minh chuyển nhượng cho ông Đinh Xuân Hiền sử dụng và xây dựng nhà ở, trái quy định pháp luật và không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Qua kết quả kiểm kê, Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh tính toán bồi thường về đất nông nghiệp cho ông; không xem xét bồi thường, hỗ trợ về đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc trên đất và tái định cư là đúng theo quy định pháp luật và chính sách của UBND tỉnh áp dụng cho dự án tại thời điểm. Do đó, việc ông Đinh Xuân Hiền khiếu nại nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ông Đinh Xuân Hiền khẩn trương nhận tiền và giao trả mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án. Nếu ông Đinh Xuân Hiền không chấp hành, giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Đinh Xuân Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại của ông Đinh Xuân Hiền, cho thấy Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh không lập phương án tính toán bồi thường về đất ở và không giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Xuân Hiền là đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với việc ông Đinh Xuân Hiền yêu cầu Nhà nước giao cho hộ ông 1 lô đất ở, có thu tiền sử dụng đất là không có cơ sở để giải quyết; vì, đất nhận chuyển nhượng và thời điểm xây dựng nhà ở của hộ ông Đinh Xuân Hiền là sau ngày 1/7/2004 và sau thời điểm công bố quy hoạch nên không được công nhận là đất ở. Hộ ông Đinh Xuân Hiền thực tế không thường xuyên sinh sống tại ngôi nhà bị thu hồi mà ở tại nhà số 52/2 đường Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 704/TTT-P3 ngày 8/10/2020; từ những nhận định và căn cứ trên; tại văn bản ký ngày 19/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Đinh Xuân Hiền ở tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Trịnh Huyền