Cụ thể, sửa đổi phần kết quả xác minh đối với nội dung tố cáo hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc của các cơ quan: Công ty Nam Tây Nguyên, Đồn Biên phòng 11, 12, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu P’Răng, Công an tỉnh cả trong và ngoài giờ hành chính thứ 7 và chủ nhật.

Kết quả xác minh lại, qua làm việc với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến nội dung tố cáo nêu trên, đối với người tố cáo, đã cung cấp một số thông tin, tin nhắn, hình ảnh nhưng không đủ cơ sở để chứng minh nội dung tố cáo nêu trên.

Đồng thời, đối với người bị tố cáo, qua làm việc bà Đỗ Thị Oanh thừa nhận có rủ một số giáo viên đi uống rượu, bia, người nào không đi thì thôi. Bà Oanh xác nhận không có việc chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc của các đơn vị nêu trên trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật.

Ngoài ra, qua xác minh, đối với Công an tỉnh, kết quả xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và làm việc nhận thấy không có việc bà Oanh và các giáo viên uống rượu, tiếp khách trong các bữa tiệc của Công an tỉnh.

Còn đối với Công ty Nam Tây Nguyên và Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ qua xác minh cho thấy, bà Đỗ Thị Oanh và một số giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan có dự bữa cơm sau các dịp sơ kết, tổng kết, tổ chức sự kiện… của các đơn vị trên (bà Oanh là khách được các đơn vị mời dự). Thời gian tổ chức dùng cơm là ngoài giờ hành chính, sau khi kết thúc hội nghị.

Đối với Đồn Biên phòng 11, 12 và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu P’Răng: Qua xác minh cho thấy, bà Oanh và một số giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan có đi với đoàn của xã Quảng Trực để dự bữa cơm tất niên của các đơn vị trên và dịp thành lập ngành tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu P’ Răng (bà Oanh không phải là khách được các đơn vị trực tiếp mời). Thời gian tổ chức dùng cơm là ngoài giờ hành chính.

Từ những kết quả xác minh và qua làm việc với ông Đoàn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, đối chiếu thông tin, tài liệu, chứng cứ của người tố cáo và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp cho thấy, bà Oanh có dự các bữa cơm với Công ty Nam Tây Nguyên và Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ (bà Oanh là khách mời) và đi với đoàn của xã Quảng Trực dự các bữa cơm của Đồn 11, 12 và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu P’Răng tổ chức, thời gian các đơn vị tổ chức dùng cơm là ngoài giờ hành chính.

Như vậy, không có việc hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo, điều giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong và ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật trong các bữa tiệc của các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Trước đó, ngày 7/10/2022, UBND huyện Tuy Đức đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND thụ lý tố cáo đối với bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, xã Quảng Trực.

Nội dung tố cáo tóm tắt gồm: Tố cáo đối với hiệu trưởng nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ và quản lý. Cụ thể, chỉ đạo và tổ chức thu, chi một số nội dung trái quy định của pháp luật như đồng phục, đoàn phí, trang trí khuôn viên nhà trường. Tổ chức và phân công giáo viên đi uống bia, rượu tiếp khách, lao động, hái cà phê khoán trái quy định. Hiệu trưởng làm việc không khách quan, không công bằng và theo cảm tính, áp đặt trong phân công nhiệm vụ. Ngoài ra, sử dụng tài sản công trái quy định, tạo điều kiện cho những người “thân tín” trái quy định…

Ngày 2/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã ký ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 234/KL - UBND đối với bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan. Tại kết luận này, ngoài công nhận một số nội dung tố cáo, còn có một số nội dung khác không thuộc phạm vi Luật Tố cáo năm 2018 điều chỉnh, do đó đoàn xác minh sẽ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

Đáng chú ý, trong kết luận này, có nội dung "việc hiệu trưởng phân công giáo viên đi uống bia, rượu, tiếp khách tại các đơn vị như: Công ty Nam Tây Nguyên, Đồn Biên phòng 11, 12, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bu P’Răng, Công an tỉnh trong giờ hành chính là có thật".

Vũ Linh