Bà Trần Thị Hai khiếu nại, yêu cầu điều chỉnh quy hoạch tuyến đường D-01 nối từ Cụm Công nghiệp Quảng Khánh đến Quốc lộ 30, tuyến tránh thành phố Cao Lãnh qua xã An Bình, huyện Cao Lãnh sang một bên phần đất của bà Hai; nâng giá bồi thường nhà ở và đất ở; hoán đổi vị trí bố trí nền tái định cư từ Khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh về phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 24/2/2023, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND, không chấp nhận các khiếu nại yêu cầu của bà Trần Thị Hai.

Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành đã kết luận: Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật, thì việc khiếu nại của bà Trần Thị Hai là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định: Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh. Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nếu bà Trần Thị Hai không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thu Huyền