Năm 2020, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.664 lượt công dân (giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2019). Các cơ quan cấp tỉnh tiếp 685 lượt; cấp huyện tiếp 979 lượt.

Qua tiếp công dân, các cấp, các ngành đã thụ lý giải quyết những đơn thuộc thẩm quyền, đồng thời chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong quá trình tiếp công dân, các cơ quan đã phân tích, giải thích về quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành và các quy định liên quan đến trình tự KN,TC để công dân hiểu và thực hiện quyền KN,TC theo đúng quy định.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.734 đơn phản ánh, kiến nghị, KN,TC.

31 đơn KN với 31 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước, đã giải quyết 29 vụ, trong đó có 23 vụ việc được giải quyết bằng quyết định hành chính; 6 vụ việc người KN tự nguyện rút đơn sau khi được giải thích, thuyết phục. Trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho 5 công dân, trả lại cho công dân 66 triệu đồng.

27 đơn TC với 23 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước. 21/23 số vụ việc đã được giải quyết (đạt 91,3%); 2 vụ việc còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, đang được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Đối với 1.126 đơn kiến nghị, phản ánh, các cơ quan đã hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã hoàn thành rà soát 5/5 vụ KN kéo dài theo theo Kế hoạch số 2100 ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; 1/1 vụ việc theo Kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tiếp nhận 221 kiến nghị của cử tri, tập trung ở một số lĩnh vực như: Tài nguyên môi trường, giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản...

Ông Nguyễn Thế Phước cho biết, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, không để phát sinh KN,TC đông người trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 191 ngày 11/9/2020 về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

leftcenterrightdel
 Tình hình tiếp công dân năm 2020 không có diễn biến phức tạp. Ảnh: Bùi Bình

Ban hành Văn bản số 24 về việc quản lý, nắm bắt tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC ngay từ khi phát sinh, tránh KN vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Các cơ quan hành chính các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ đảm bảo theo đúng quy định; ngay từ đầu năm đã công bố công khai lịch tiếp công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; cử cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân và tiếp đột xuất theo quy định.

Các cấp, các ngành đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm; những băn khoăn, vướng mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được giải thích đầy đủ, cụ thể; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng, tạo niềm tin của cử tri, nhân dân đối với chính quyền địa phương, hạn chế một phần tình trạng đơn thư KN,TC.

Đánh giá, dự báo tình hình công tác tiếp công dân, KN,TC thời gian tới, ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết, do năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của địa phương, nên dự báo tình hình công tác tiếp công dân, tình hình KN,TC của công dân phát sinh trong thời gian tới sẽ có những diễn biến phức tạp, nhất là các KN liên quan đến lĩnh vực đất đai khi tỉnh triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm và các nội dung TC đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.

Do vậy, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, bố trí thời gian, phân công cán bộ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác tiếp công dân được kịp thời, có chất lượng. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC phát sinh nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm, công dân khiếu kiện tiếp lên UBND tỉnh.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KN,TC. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết KN,TC theo tinh thần Chỉ thị số 03 ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KN,TC. Tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết KN,TC nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp… ông Phương thông tin.

Bùi Bình