Ông Lê Ngọc Tài khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường diện tích 117,3m2 là đất vườn cùng thửa đất ở sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở.
Khiếu nại của ông Lê Ngọc Tài đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 8898/QĐ-UBND ngày 16/9/2022, với nội dung: Ông Lê Ngọc Tài khiếu nại không có cơ sở. 
Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Lê Ngọc Tài tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo trình bày của ông Lê Ngọc Tài, năm 1971, ông lập gia đình và được bố mẹ là ông Lê Ngọc Phu (mất năm 1980) và bà Lê Thị Thởi (mất năm 1972) cho tặng thửa đất để xây nhà ra ở riêng (là thửa đất ông Tài đang khiếu nại).
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 1980 và số 2 năm 1981 làm sập nhà nên gia đình ông Tài không ở được và mua một thửa đất của bà Ban ở thôn Thanh Trung để ở cho đến nay. Thửa đất cũ được tiếp tục sử dụng để trồng màu, đến năm 2015 Nhà nước làm xong đê, ông Tài cho ông Hạnh (em vợ ông Tài) mượn ở cho đến nay. 
Ông Tài cho rằng: Thửa đất ông đang sử dụng theo Bản đồ 299, thuộc thửa 373, diện tích 368m2, loại đất T, đủ điều kiện bồi thường là đất vườn, cùng thửa đất ở khi Nhà nước thu hồi đất.
Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; ngày 26/11/2021, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 13811/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do hộ ông Lê Ngọc Tài đang sử dụng với diện tích 117,3m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 7, tờ bản đồ số TD14 (Mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2021 được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 20/4/2021).
Cùng ngày, UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 13806/QĐ- UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất tại phường Hải Châu để thực hiện dự án, hộ ông Lê Ngọc Tài được bồi thường đối với 117,3m2 đất trồng cây lâu năm với số tiền
3.167.100 đồng; chính sách hỗ trợ về đất với số tiền 4.750.700 đồng; về tài sản trên đất được bồi thường cho ông Nguyễn Thế Hạnh (em vợ ông Tài) với số tiền 143.051.000 đồng.
Hiện tại, hộ ông Lê Ngọc Tài chưa nhận tiền theo các quyết định nêu trên.
Biên bản xác định nguồn gốc, mục đích, thời điểm sử dụng đất ngày 07/8/2021 của Hội đồng Đăng ký đất đai phường Hải Châu thể hiện, thửa đất số 7, tờ bản đồ số TD14, trích đo bản đồ hiện trạng sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của hộ ông Lê Ngọc Tài đang sử dụng có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, trên bản đồ địa chính năm 2005 thể hiện một phần thửa số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích 1437,6m2, loại đất LNK, sổ mục kê ghi chủ sử dụng là ông Lê Ngọc Trí là do sai sót khi xác định ranh giới tại thời điểm đo vẽ bản đồ địa chính. Thực tế hộ ông Tài và hộ ông Trí không mua bán chuyển nhượng tặng cho, không tranh chấp. 
Thửa đất trên do hộ gia đình sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 đến nay, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hiện tại, gia đình ông Lê Ngọc Tài sử dụng đất ổn định, liên tục, không tranh chấp, không lấn chiếm; diện tích đất gia đình đang sử dụng không thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý. Hội nghị thống nhất đề nghị thu hồi và bồi thường 117,3m2 là loại đất cây lâu năm.
Như vậy, hồ sơ địa chính 299/TTg đo vẽ năm 1987 xã Hải Châu thể hiện, phần diện tích 117,3m2 đất ông Tài đang khiếu nại là đất hoang; bản đồ địa chính năm 2005 xã Hải Châu và sổ mục kê thể hiện là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm). 
Kết quả xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất thể hiện: Thửa đất có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 đến nay, không thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Quá trình sử dụng, gia đình ông Tài tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm nhà ở trên đất nông nghiệp từ năm 2015 đến nay, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013; sử dụng đất không ổn định; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Phần diện tích 117,3m2 đất, gia đình ông Tài đang khiếu nại được xác định là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Điểm a, Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Khi thu hồi 117,3m2 đất, gia đình ông Tài được bồi thường là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Ông Lê Ngọc Tài khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 117,3m2 là đất vườn cùng thửa đất ở sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở là không có cơ sở.
Từ kết quả thẩm tra xác minh, căn cứ pháp luật, ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Lê Ngọc Tài khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường diện tích 117,3m2 là đất vườn cùng thửa đất ở, sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở là không có cơ sở. 
 
Huyền Châu