Ngày 01/11/2021, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8201/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Phạm Đeo (con là Phạm Văn Quốc) với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung đơn của ông Phạm Đeo khiếu nại, yêu cầu giao cho ông Phạm Văn Quốc 01 lô đất tái định cư riêng biệt (ngoài diện tích đất ở đã giao cho ông Phạm Đeo), bồi thường đất ở theo đơn giá 6.500.000 đồng/m2 (như ông Phạm Long) do bị ảnh hưởng dự án khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú.

Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Phạm Đeo ủy quyền cho con là ông Phạm Văn Quốc gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Theo bản đồ 299 (lập năm 1986) và sổ mục kê, là một phần thửa đất số 607, tờ bản đồ số 01, diện tích cả thửa là 1.345m2, loại đất thổ cư tại thôn Hoà Vinh Tây, xã Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Sổ mục kê ghi tên chủ sử dụng: Phạm Đeo.

Năm 1993, hộ ông Phạm Đeo được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận số 00171 QDDĐ/L3 ngày 11/8/1993, trong đó có thửa đất số 607, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.145m2 (200m2 đất ở và 945m2 đất vườn).

Năm 2013, hộ ông Phạm Đeo chuyển nhượng cho ông Lê Văn Quân, vợ là Nguyễn Thị Thuý Nga 40m2 đất ở (đã chỉnh lý trong giấy chứng nhận) và 69,8m2 đất vườn (hợp đồng chuyển nhượng viết tay ghi ngày 06/11/2013 không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) thuộc thửa đất số 607, tờ bản đồ số 01. Diện tích còn lại của thửa đất số 607 (theo giấy chứng nhận) gia đình ông Phạm Đeo sử dụng là 1.035,2m2 (160m2 đất ở, 862,2m2 đất vườn và 13m2 đất đường đi chung giữa hộ ông Lê Văn Quân, bà Nguyễn Thị Thuý Nga và hộ ông Phạm Đeo).

Năm 2018, theo bản đồ trích đo hiện trạng để thực hiện dự án, diện tích thực tế hộ ông Phạm Đeo sử dụng là 1.581,7m2 (thửa đất số 105, tờ bản đồ số 01), tăng so với diện tích gia đình ông Phạm Đeo sử dụng (theo giấy chứng nhận) là 559,5m2 (1.581,7m2 - 160m2 - 862,2m2), diện tích tăng được xác định: Có 200m2 thuộc thửa đất số 607, tờ bản đồ số 1 (theo bản đồ 299 và Sổ mục kê) do hộ ông Phạm Đeo sử dụng trước ngày 15/10/1993; có 359,5m2 tăng là do sai số đo đạc, không lấn, chiếm và không tranh chấp với các hộ liền kề.

Diện tích bị thu hồi: 1.581,7m2/1.581,7m2. Tỷ lệ đất nông nghiệp b thu hồi của hộ là 32,7%. Thời điểm hình thành nhà ở và vật kiến trúc của hộ ông Phạm Đeo trước ngày 15/10/1993.

Số nhân khẩu đăng ký thường trú tại hộ ông Phạm Đeo: 25 nhân khẩu; số cặp vợ chồng sống trong hộ: 07 cặp; số nhân khẩu thực tế cư trú: 25 nhân khẩu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4348/UBND-TD ngày 02/8/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát và chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Phạm Văn Quốc (do ông Phạm Đeo ủy quyền) vào ngày 18/8/2022.

Theo đó, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Quốc đề nghị tách riêng hồ sơ bồi thường của hộ ông với hộ cha ông là Phạm Đeo và giao cho hộ ông 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Đeo yêu cầu bồi thường 160m2 đất ở cho ông theo đơn giá 6.500.000 đồng/m2 (giống như hộ ông Phạm Long có đất liền kề với đất của hộ ông).

Công nhận Quyết định số 8201/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Phạm Đeo, con là ông Phạm Văn Quốc là đúng quy định của pháp luật.

Hộ ông Phạm Văn Quốc không đồng ý với kết quả đối thoại, không ký biên bản đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quá trình giải quyết của các cơ quan có chức năng, đối chiếu với các quy định của pháp luật và kết quả đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kết luận việc ông Phạm Văn Quốc khiếu nại, đề nghị tách riêng hồ sơ bồi thường của hộ ông với hộ cha ông là Phạm Đeo là không có cơ sở, vì nhà ở của hộ ông Phạm Văn Quốc được xây dựng trên đất đã được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận số 00171 QDDĐ/L3 ngày 11/8/1993 cho hộ ông Phạm Đeo.

Việc ông Quốc đề nghị xem xét giao cho hộ ông 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống là không có cơ sở, vì hộ ông Phạm Văn Quốc đã có nhà ở riêng tại vị trí khác (không thuộc thửa đất số 607 có nhà ở bị thu hồi) tại tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (không đúng quy định tại khoản 3 Điều 42 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh).

Việc ông Phạm Đeo khiếu nại, yêu cầu bồi thường 160m2 đất ở theo đơn giá 6.500.000 đồng/m2 giống như hộ ông Phạm Long có đất liền kề với đất của hộ ông là không có cơ sở.

Việc Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8201/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Phạm Đeo, con là ông Phạm Văn Quốc là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 29/08/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 8201/QĐ- UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đeo (con là Phạm Văn Quốc) ở tổ 3, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu rõ, trong thời hạn luật định, ông Phạm Văn Quốc không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy đ nh của pháp luật.


Huyền Anh