Ông Nguyễn Viết Hưng khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn bồi thường, hỗ trợ diện tích 17,9m2 thuộc một phần thửa đất số 1250, tờ bản đồ địa chính số 41, tờ trích lục số 03 (trích lục bản đồ địa chính khu đất số 33/CLBĐĐC/2020, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Đo đạc bản đồ và Xây dựng Phúc Khang đo vẽ, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia phê duyệt ngày 04/5/2020) là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thời điểm hình thành trước ngày 18/12/1980 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Khiếu nại của ông Nguyễn Viết Hưng đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết tại Quyết định số 9726/QĐ-UBND ngày 07/10/2022, nội dung: Ông Nguyễn Viết Hưng khiếu nại là đúng một phần với diện tích 1,1m2; 16,8m2 thuộc đất giao thông thủy lợi không được bồi thường.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Viết Hưng khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo trình bày của ông Nguyễn Viết Hưng, diện tích đất ông Hưng khiếu nại có nguồn gốc là đất của hộ ông Mai Huy Trệnh, bà Lê Thị Sâm sinh sống từ trước ngày 18/12/1980, sau đó ông Trệnh, bà Sâm cho con trai ông là ông Mai Huy Đoàn để ở.

Năm 1999, bà Vũ Thị Nhàn (vợ ông Nguyễn Viết Hưng) mua lại toàn bộ khuôn viên khu đất của ông Mai Huy Đoàn.

Sau năm 1999 có thời điểm thôn làm đường giao thông, gia đình đã hiến cho thôn 50 cm chiều bám mặt đường. Phần diện tích thửa đất ông Nguyễn Viết Hưng sử dụng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 005385 ngày 10/7/2007, tại thửa đất số 135, tờ bản đồ số 19, bản đồ địa chính xã Hải Nhân năm 1998, diện tích 400 m2 (gồm 200 m2 đất ở,  200 m2 đất vườn) mang tên chủ sử dụng Nguyễn Viết Hưng. Diện tích gia  đình sử dụng ổn định, phía Đông thửa đất giáp mương có cầu Lén nên gia đình không có điều kiện lấn chiếm. Hộ ông Mai Huy Thành giáp nhà ông đã xây tường ngăn cách với nhà ông Hưng, được nhà nước bồi thường 100% diện tích theo hiện trạng sử dụng. Gia đình ông Hưng không được bồi thường toàn bộ diện tích đất bị thu hồi (bị trừ 17,9 m2 đất do lấn chiếm đường giao thông) là không đúng với quy định và hiện trạng sử dụng đất.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, căn cứ vào hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Viết Hưng xác định: Thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực- tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia - hạng mục kênh cầu trắng đoạn qua xã Hải Nhân, UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi 55,4 m2 (bao gồm cả 17,9 m2 đất ông Hưng đang khiếu nại) là phần diện tích đất được xác định nằm toàn bộ trong phần diện tích 400 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007, đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ông Nguyễn Viết Hưng khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 17,9 m2 đất là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thời điểm hình thành trước ngày 18/12/1980 là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Viết Hưng khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ diện tích 17,9 m2 đất là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, thời điểm hình thành trước ngày 18/12/1980 là có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thị xã Nghi Sơn điều chỉnh quyết định thu hồi đất, phê duyệt quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với hộ ông Nguyễn Viết Hưng theo đúng quy định hiện hành.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Nguyễn Viết Hưng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Huyền Anh