Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã thụ lý tố cáo đối với nội dung một số công dân ở tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tố cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Lê Anh Quân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức không đúng quy định. Thanh tra thành phố đã xác minh, có báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân gửi UBND thành phố Hà Nội.

Công dân tố cáo ông Lê Anh Quân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 2/4/2018 phê duyệt Dự án Giải phóng mặt bằng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí TQ5, thị trấn Trâu Quỳ với diện tích là 18,727ha trái pháp luật, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Điểm c, Khoản 2 Điều 68 Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với nội dung tố cáo này, ngày 23/6/2020, UBND thành phố đã có Kết luận số 62/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm. Theo kết luận, nội dung tố cáo của công dân là sai.

Ngoài ra, công dân tố cáo Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội, cụ thể là ông Lê Thanh Nam khi là Phó Giám đốc Sở đã ký cấp Giấy chứng nhận số DB 222671 ngày 20/5/2021 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trái với quy định của pháp luật. Vì, diện tích cấp giấy chứng nhận thuộc Dự án TQ5 phải có văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng Dự án TQ5 chưa có văn bản trên ông Nam đã ký Giấy chứng nhận DB 222671 ngày 20/5/2021 là sai quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Điểm c, Khoản 2 Điều 68 Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ bị thu hồi đất tại Dự án TQ5 hiện nay các hộ vẫn đang lưu giữ.

Qua xác minh cho thấy, ngày 11/6/2020, UBND thành phố có Quyết định số 2424/QĐ-UBND phê duyệt kết quả, đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, bãi đỗ xe tại khu đất đấu giá TQ5 (1), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, quyết định nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, địa chỉ số 2A đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã gửi các hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt trúng đấu giá (bản sao), kèm theo bản vẽ quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 7/2/2018; Thông báo số 6905/TB-CCT ngày 25/9/2020 của Chi cục Thuế huyện Gia Lâm xác nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội thì việc ông Lê Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Giấy chứng nhận DB 222671 ngày 20/5/2021 diện tích 75.1m2, địa chỉ: LK10.7 thuộc ô đất nhà ở liền kề LK10 khu đất đấu giá TQ5 (1), thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm), là đúng quy định.

Căn cứ vào kết quả xác minh và các hồ sơ, tài liệu có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận, nội dung công dân tố cáo nêu trên là sai.

Hoàng Long