Căn cứ kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, công dân tố cáo tiến độ thực hiện dự án chậm; diện tích thu hồi không đúng (ít hơn); ranh giới mặt bằng thực hiện dự án không đúng tại các vị trí đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ: Dương Ngọc Khanh (Thế), Lê Mộng Huyền, Nguyễn Văn Đảm, Phạm Văn Nam, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Mền theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 2/12/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ.

Trên cơ sở đơn thư và các hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND tỉnh Bắc Giang kết luận nội dung tiến độ dự án chậm, công dân tố cáo đúng. Đối với nội dung diện tích thu hồi không đúng (ít hơn); ranh giới giải phóng mặt bằng không đúng... theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 2/12/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án, công dân tố cáo sai.

UBND tỉnh Bắc Giang kết luận, công dân tố cáo sai về việc: Thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 2) không đúng, cụ thể cùng quyết định thu hồi, phương án bồi thường chỉ có hộ ông Đỗ Mạnh Cường bị cưỡng chế thu hồi đất, còn một số hộ (Dương Ngọc Khanh (Thế), Lê Mộng Huyền, Nguyễn Văn Đảm, Phạm Văn Nam, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Mền) không bị cưỡng chế mà điều chỉnh ra ngoài phạm vi dự án.

Nội dung công dân tố cáo không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Hà Thúy Lan khi đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018, dẫn đến việc năm 2021 phải bồi thường với giá trị cao hơn nhiều gây thiệt hại cho Nhà nước, được UBND tỉnh Bắc Giang xác định là sai.

Công dân tố cáo việc bồi thường cho hộ ông Lê Gia Van Ta có nhiều sai phạm, cụ thể giá bồi thường về đất ở là 2.000.000 đồng/m2, giá bồi thường đường bê tông là 1.505.000 đồng/m3 cao hơn đơn giá quy định của UBND tỉnh; tổng diện tích đất thu hồi 688,5m2 nhưng diện tích mái tôn, ao, công trình phụ trợ các loại, cây xanh là 934,2m2 lớn hơn diện tích đất thu hồi; không cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định đối với diện tích đất sau thu hồi.

UBND tỉnh Bắc Giang xác định, nội dung tố cáo đúng một phần, cụ thể: Tố cáo sai là việc bồi thường cho hộ ông Lê Gia Van Ta có nhiều sai phạm là không đúng; tố cáo đúng là hồ sơ địa chính liên quan đến diện tích đất sau thu hồi của hộ ông Ta chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động theo quy định.

Ngoài ra, công dân tố cáo không công khai việc điều chỉnh dự án sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh là tố cáo sai.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND tỉnh Bắc Giang xác định trách nhiệm đối với các nội dung tố cáo đúng nêu trên thuộc về UBND huyện Yên Thế; ông Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tại thời điểm được phân công phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan giai đoạn 2017-2022.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Yên Thế; ông Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên, chỉ đạo tổ chức khắc phục các nội dung công dân tố cáo đúng theo quy định.

Thanh Hoa