Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành Quyết định số 12820/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trần Đường ở khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, với nội dung: “Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Đường và giữ nguyên Văn bản số 546/UBND-TNMT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc trả lời đơn của ông Trần Đường”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Đường gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 288/UBND-TD ngày 18 tháng 01 năm 2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với ông Trần Đường.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với ông Trần Đường của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 08/BC-STNMT ngày 16 tháng 01 năm 2023, theo đó: “Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Đường và công nhận Quyết định số 12820/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trần Đường”.

Hộ ông Trần Đường không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ ông Trần Đường; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, hộ bà Võ Thị Liễu (chồng là ông Trần Đường) đã được UBND xã Hoài Thanh Tây xét cân đối giao quyền sử dụng ruộng đất và UBND huyện Hoài Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 01524) tại 02 thửa đất: Thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 4 (bản đồ năm 1997), diện tích 948m2, loại đất: Thổ cư và vườn (trong đó: 200m2 đất thổ cư và 748m2 đất vườn) và thửa đất số 1220A, tờ bản đồ số 4 (bản đồ năm 1997), diện tích 188m2, loại đất: Lúa.

Ông Trần Đường khiếu nại đòi lại 02 thửa đất (số 669 và 774) tại khu vực có tục danh đất ông 3 Nghiêm, khu phố Tài Lương 2, phường Hoài Thanh Tây và khiếu nại đòi lại 07 thửa đất (số 694A, 694B, 694C, 694D, 694E, 694G, 694H) tại khu vực có tục danh Búp Lệ, khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây là trái với quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vì các thửa đất nêu trên đã được giao quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sử dụng, riêng đối với thửa đất số 669 không giao quyền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân mà do Nhà nước quản lý.

Việc Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn ban hành Quyết định số 12820/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trần Đường là đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 12820/QĐ- UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trần Đường ở khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây.

Trong thời hạn luật định, ông Trần Đường không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Phạm Thị Thanh Lương