Công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì giải quyết không dứt điểm đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) (để ngoài sổ đỏ) đối với diện tích 67,19 ha đất nông nghiệp (đất quỹ I) đã giao cho các hộ gia đình, buông lỏng quản lý đất đai.

Qua xác minh, thôn Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) có 198,92 ha đất nông nghiệp, đã giao 169,71 ha cho 761 hộ gia đình để sản xuất nông nghiệp (theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ). UBND xã Cổ Đô đã làm thủ tục và được UBND huyện Ba Vì cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho 761 hộ, với diện tích 150,99 ha.

Vậy, diện tích đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình nhưng UBND xã Cổ Đô chưa làm thủ tục cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ là 18,72 ha (169,71ha - 150,99ha), bao gồm: 8,7 ha đất nông nghiệp trũng thấp đã giao cho 422 hộ gia đình của 4 đội sản xuất; 10,02 ha đất núi Quang đã có phương án giao cho 711 hộ xã viên với 4.405 nhân khẩu của 4 đội sản xuất theo Nghị định 64-CP của Chính phủ, nhưng trên thực tế chưa giao đất cho từng hộ.

Do đó, nội dung công dân nêu UBND xã Cổ Đô không làm thủ tục cấp GCNQSDĐ (để ngoài sổ đỏ) đối với diện tích 67,19 ha đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, là không chính xác.

Nội dung này đã được Chủ tịch UBND huyện Ba Vì giải quyết tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 12/10/2015 và Thông báo số 103/TB-UBND ngày 27/5/2016 nhưng công dân không nhất trí; sau đó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã ban hành Thông báo số 142-UBND ngày 28/5/2018 trả lời công dân.

Tuy nhiên, số liệu diện tích đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình sử dụng theo Nghị định số 64-CP nhưng không cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 12/10/2015,  Thông báo số 103/TB-UBND ngày 27/5/2016 và Thông báo số 142-UBND ngày 28/5/2018 đều không chính xác, vì trong diện tích đất này đã bao gồm cả diện tích đất công ích do UBND xã Cổ Đô quản lý và không cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai.

Mặt khác, số liệu đất nông nghiệp chưa cấp GCNQSDĐ tại Thông báo số 142-UBND ngày 28/5/2018 tăng so với Thông báo số 242/TB-UBND ngày 12/10/2015 và Thông báo số 103/TB-UBND ngày 27/5/2016 nhưng không nêu rõ lý do.

Đến nay, UBND huyện Ba Vì chưa giải quyết dứt điểm việc Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) Cổ Đô (giai đoạn 1994 - 2013) hợp đồng giao thầu trái thẩm quyền cho 20 hộ gia đình sử dụng trên diện tích 21,8 ha đất nằm trong quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản; trong quá trình sử dụng, các hộ gia đình đã tự dồn đổi, chuyển nhượng cho nhau, tự đào ao, xây nhà ở, chuồng trại, nhà bảo vệ nhưng UBND xã Cổ Đô chưa lập hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm, các công trình vi phạm vẫn đang tồn tại.

Chưa thanh lý xong 38 hợp đồng do ban thôn Cổ Đô và HTX NN Cổ Đô ký hợp đồng cho 38 hộ gia đình sử dụng đất không đúng thẩm quyền (còn lại 5 hợp đồng chưa thanh lý), việc dồn điền đổi thửa ở thôn Cổ Đô vẫn chưa thực hiện được.

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 25/KL-UBND ngày 10/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận nội dung tố cáo của công dân, là đúng một phần; đồng thời quy rõ trách nhiệm thuộc UBND huyện Ba Vì, trước hết là Chủ tịch UBND huyện Ba Vì.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong việc giải quyết đơn của công dân phản ánh việc UBND xã Cổ Đô không làm thủ tục cấp GCNQSDĐ (để ngoài sổ đỏ) đối với diện tích 67,19 ha đất nông nghiệp (đất quỹ I) đã giao cho các hộ gia đình, buông lỏng quản lý đất đai.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc HTX NN Cổ Đô (giai đoạn 1994 - 2013) hợp đồng giao thầu trái thẩm quyền cho 20 hộ gia đình sử dụng trên diện tích 21,8ha đất nằm trong quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản; 5 hợp đồng do ban thôn Cổ Đô và HTX NN Cổ Đô ký cho thuê đất, chưa thanh lý; chỉ đạo UBND xã Cổ Đô thực hiện dồn điền đổi thửa ở thôn Cổ Đô theo đúng quy định, tránh khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Trần Kiên